CII: Quý I, lợi nhuận hợp nhất khoảng 110 tỷ đồng

CII: Quý I, lợi nhuận hợp nhất khoảng 110 tỷ đồng

(ĐTCK) Theo Báo cáo tài chính quý I/2014 của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM (CII), quý I/2014, Công ty đạt doanh thu thuần 84,1 tỷ đồng, lãi sau thuế gần 65,523 tỷ đồng. 

Điều đáng chú ý là, trong quý I, CII ghi nhận khoản hoàn nhập dự phòng lên tới 82,166 tỷ đồng, khiến chi phí lãi tài chính trong kỳ hạch toán âm 28,8 tỷ đồng.

So với cùng kỳ năm 2013, doanh thu quý này của CII tăng mạnh, nhưng lợi nhuận lại thấp hơn cùng kỳ năm trước. Theo giải trình của Công ty, chênh lệch này chủ yếu do trong quý I/2013, các công ty con, công ty liên kết của CII chia cổ tức, lợi nhuận cho CII tới 60,3 tỷ đồng, dẫn tới lợi nhuận công ty mẹ tăng cao. Tuy nhiên, sang quý I/2014, lợi nhuận của Công ty mẹ mới chỉ bao gồm 5,9 tỷ đồng lợi nhuận được chia từ công ty con và các công ty liên kết, nên lợi nhuận hợp nhất trước thuế của CII quý I/2014 sẽ tăng cao hơn cùng kỳ năm 2013, ước khoảng 110 tỷ đồng. Con số lợi nhuận hợp nhất quý I/2014 sẽ tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước, do phần cổ tức/lợi nhuận được chia năm 2013 bị loại trừ khỏi báo cáo tài chính hợp nhất.

Thuyết minh báo cáo tài chính công ty mẹ cho thấy, thời điểm 31/3/2014, CII có gần 348,7 tỷ đồng tiền và tương đương tiền, 39 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Ngoài ra, CII cũng có 310 tỷ đồng tiền đầu tư vào trái phiếu của CTCP Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội. 

Tin bài liên quan

VNIndex

1,166.78

2.57 (0.22%)

 
VNIndex 1,166.78 2.57 0.22%
HNX 240.12 -0.16 -0.07%
UPCOM 77.6 0.13 0.17%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông