CIG: Ngày GDKHQ Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2014


CTCP COMA 18 (CIG- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 3/3/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/03/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu được nhận 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến 08h30’ ngày 26/3/2014

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ gửi thư mời và thông báo cho Quý cổ đông sau

- Nội dung đại hội:

+ Báo cáo kết quả hoạt động năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Tin bài liên quan

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 141.7 0.0 0.0%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%