(ĐTCK) Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 31/8 về các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

* CHP: CTCP Cơ Điện Lạnh (REE), cổ đông lớn của CTCP Thủy điện Miền Trung (CHP – HOSE) đăng ký mua vào 2,4 triệu cổ phiếu CHP từ ngày 05/9 đến 03/10 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, REE sẽ nâng sở hữu tại CHP lên hơn 31,98 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 23,07%.

* PPI: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) quyết định giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu của CTCP Đầu tư và Phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương (PPI – HOSE). Nguyên nhân do theo BCTC hợp nhất soát xét bán niên năm 2018 của Công ty vẫn ghi nhận lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là âm 19,86 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 30/06/2018 là âm 88,11 tỷ đồng.

* DRL: Ngày 05/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2018 của CTCP Thủy điện – Điện lực 3 (DRL – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 06/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, thanh toán bắt đầu từ ngày 17/9/2018.

* S4A: Ông Nguyễn Sinh, Chủ tịch HĐQT CTCP Sê San 4A (S4A – HOSE) đăng ký mua vào 100.000 cổ phiếu S4A từ ngày 05/9 đến 03/10 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Sinh sẽ nâng sở hữu tại S4A lên hơn 1,24 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 2,95%.

* NNC: Ông Mai Văn Chánh, Chủ tịch HĐQT CTCP Đá Núi Nhỏ (NNC – HOSE) đăng ký ra 400.000 cổ phiếu NNC từ ngày 04/9 đến 03/10 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Hiện tại, ông Chánh đang nắm giữ hơn 403.000 cổ phiếu NNC, tỷ lệ 1,84%.

* GEX: CTCP Quản lý quỹ Ngân hàng Vietinbank, cổ đông lớn của Tổng CTCP Thiết bị điện Việt Nam (GEX – HOSE) đã bán ra 2 triệu cổ phiếu GEX trong ngày 21/8. Sau giao dịch, cổ đồng trên đã giảm sở hữu tại GEX xuống còn hơn 17,81 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5,26%.

* C47: Ngày 14/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2017 của CTCP Xây dựn 47 (C47 – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 17/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 15/10/2018.

* APG: CTCP Quản lý quỹ Ngân hàng Vietinbank, cổ đông lớn của CTCP Chứng khoán An Phát (APG – HOSE) đã bán ra hơn 250.000 cổ phiếu APG trong ngày 14/8. Sau giao dịch, cổ đông trên đã giảm sở hữu tại APG xuống còn gần 556.000 cổ phiếu, tỷ lệ 4,14%.

* SDU: Ông Hoàng Văn Anh, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà (SDU – HNX), đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu SDU từ ngày 04/9 đến 03/10 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, ông Văn Anh đang nắm giữ hơn 3,77 triệu cổ phiếu SDU, tỷ lệ 18,87%.

* KSD: Ông Nguyễn Trọng Bách, anh ruột ông Nguyễn Hữu Biển - Ủy viên HĐQT CTCP Đầu tư DNA (KSD – HNX), đăng ký mua vào 590.00 cổ phiếu KSD từ ngày 31/8 đến 28/9 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, ông Bách chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu KSD nào.

* ACB: Ngày 06/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2017 của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 07/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 15% (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được 1,5 cổ phiếu mới).

* MAC: Ngày 30/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức của CTCP Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật hàng hải (MAC – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 31/8. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100:5 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 5 cổ phiếu mới).

Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.