(ĐTCK) Trong phiên thị trường hồi phục nhẹ trở lại ngày 17/4, nhà đầu tư nước ngoài đã tranh thủ xả mạnh các mã lớn và bluechip như VIC, VNM, VCB, HPG, VJC, SSI, VRE, MSN, HCM, CTD… Qua đó, quay trở lại bán ròng gần 228 tỷ đồng sau khi mua ròng 106 tỷ đồng trong phiên đầu tuần.

Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào hơn 20,97 triệu đơn vị, giá trị 975,90  tỷ đồng, tăng 83% về khối lượng và 45% về giá trị so với phiên đầu tuần (16/4).

Ngược lại, khối này bán ra hơn tới 24,65  triệu đơn vị, giá trị 1.253,10 tỷ đồng, tăng 79% về khối lượng và 71,5% về giá trị so với phiên đầu tuần.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 3,67 triệu đơn vị trên HOSE, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 277,21 tỷ đồng, tăng 58,87% về khối lượng và 381,4% về giá trị so với phiên đầu tuần.

Phiên hôm nay, DXG đã thế chỗ HDB trở thành mã được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với 24,24 tỷ đồng, tương ứng 762.310 đơn vị. Tiếp đến là AST với 16,67 tỷ đồng, tương ứng 208.460 đơn vị.

Hai mã khác cũng được mua ròng mạnh hôm nay là DHG và LDG với giá trị mua ròng lần lượt là 15,3 tỷ đồng và 10,35 tỷ đồng, tương ứng 136.450 đơn vị và 400.000 đơn vị.

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh VNM và VIC với giá trị bán ròng 88,83 tỷ đồng và 80,43 tỷ đồng (tương ứng 480.670 đơn vị và 621.980 đơn vị). Trong phiên hôm qua, khối ngoại cũng bán ròng mạnh VCB (55 tỷ đồng) và VNM (28,4 tỷ đồng).

Ngoài 2 mã trên, nhiều mã lớn khác cũng bị khối ngoại bán ròng mạnh với giá trị bán ròng trên 30 tỷ đồng mỗi mã trong phiên hôm nay là HPG (32 tỷ đồng), VJC (31,44 tỷ đòng), MSN (30,54 tỷ đồng), VRE (30,34 tỷ đồng). Trong khi VCB cũng tiếp tục bị bán ròng 27,39 tỷ đồng trong phiên hôm nay.

Bị bán ròng trên 10 tỷ đồng có HCM (19,4 tỷ đồng), SSI (15,74 tỷ đồng), CVT (12,8 tỷ đồng), CTD (10,2 tỷ đồng).

Các mã bị bán ròng khác còn có MSN (22,4 tỷ đồng); BID (19,7 tỷ đồng); HCM (15,2 tỷ đồng); HAG (10,2 tỷ đồng); VIC (8,5 tỷ đồng); HSG (7,2 tỷ đồng); DRC (6,6 tỷ đồng)...

Trên sàn HNX, khối ngoại mua vào hơn 3,08  triệu đơn vị, giá trị 49,58 tỷ đồng, giảm 51,4% về khối lượng và 77,7% về giá trị so với phiên đầu tuần (16/4).

Ngược lại, khối này cũng chỉ bán ra gần 1,77 triệu đơn vị, giá trị 27,88 tỷ đồng, giảm 53,9% về khối lượng và 58% về giá trị so với phiên đầu tuần.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại mua vẫn ròng hơn 1,4 triệu đơn vị, với tổng giá trị mua ròng tương ứng 21,7  tỷ đồng, giảm nhẹ 6,67% về khối lượng, nhưng giảm mạnh 86% về giá trị so với phiên đầu tuần.

Sau khi bất ngờ mua ròng mạnh 189,2 tỷ đồng cổ phiếu VPI, tương ứng 4,5 triệu đơn vị trong phiên đầu tuần, khối ngoại quay ra bán ròng nhẹ gần 1 tỷ đồng cổ phiếu này trong phiên hôm nay.

Trong khi đó, SHB là mã được mua ròng mạnh nhất với giá trị mua ròng 24,9 tỷ đồng, tương đương 1,88 triệu đơn vị.

Đứng thứ 2 vẫn là PVS với giá trị 21,95 tỷ đồng, tương ứng 1 triệu đơn vị (hôm qua PVS được mua ròng 20,9 tỷ đồng, tương ứng 954.930 đơn vị). Các mã còn lại chỉ được mua ròng nhẹ.

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất NDN với giá trị bán ròng 7,7 tỷ đồng, tương ứng 440.300 đơn vị. Tiếp đến là VGC với giá trị 7,58 tỷ đồng, tương ứng 328.100 đơn vị (trong phiên hôm qua, PVS bị bán ròng 31,4 tỷ đồng, tương ứng 1,34 triệu đơn vị).

Tiếp đến là VCG với giá trị bán ròng 4,56 tỷ đồng, tương ứng 218.900 đơn vị.

Trên sàn UpCoM, khối ngoại mua vào hơn 1,36  triệu đơn vị, giá trị 69,29  tỷ đồng, giảm 11% về khối lượng và giảm 40% về giá trị so với phiên đầu tuần.

Ngược lại, khối này bán ra hơn 1,02 triệu đơn vị, giá trị 47,87 tỷ đồng, giảm 33,76% về khối lượng và 55,5% về giá trị so với phiên đầu tuần.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng 335.222 đơn vị, trong khi phiên trước bán ròng 8.588 đơn vị. Tổng giá trị mua ròng 21,42 tỷ đồng, tăng 155% so với phiên đầu tuần.

Trong phiên hôm nay, MCH là mã được mua ròng mạnh nhất với 11,8 tỷ đồng, tương ứng 115.300 đơn vị. Tiếp đến là HVN với 4,64 tỷ đồng, tương ứng 101.000 đơn vị. Các mã được mua ròng khác như ACV, BCM, POW, QNS…

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất BSR, nhưng chỉ hơn 800 triệu đồng, tương ứng 34.800 đơn vị (trong khi hôm qua bán ròng mã này 8,1 tỷ đồng). Ba mã khác bị bán ròng trên 500 triệu là IDC, OIL và MSR.

Tính chung trên cả 3 sàn trong phiên 17/4, khối ngoại bán ròng 1,93 triệu đơn vị, giá trị 227,91 tỷ đồng, trong khi phiên đầu tuần mua ròng 180.121 đơn vị, với tổng giá trị 106,23 tỷ đồng.

T.Lê
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.