(ĐTCK) Sau khi mua ròng mạnh gần 300 tỷ đồng trong phiên đầu tuần, nhà đầu tư nước ngoài quay ra bán ròng hơn 70 tỷ đồng trong phiên hôm nay, chủ yếu là bán MPC trên UPCoM, trong khi khối này vẫn gom mạnh nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán, đặc biệt là HDB, SSI, SHB.

Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào 34,06 triệu đơn vị, giá trị 1.848,01 tỷ đồng, tăng 24,1% về khối lượng và 31,89% về giá trị so với phiên đầu tuần (9/4).

Ngược lại, khối này bán ra hơn 38,48 triệu đơn vị, giá trị 1.791,09 tỷ đồng, tăng gần 64,94% về khối lượng và 60,96% về khối lượng so với phiên đầu tuần.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại bán ròng 4,43 triệu đơn vị, trong khi phiên đầu tuần mua ròng hơn 4,1 triệu đơn vị. Tuy nhiên, về giá trị, nhà đầu tư nước ngoài vẫn mua ròng 56,92 tỷ đồng, giảm 80,3% về giá trị so với phiên đầu tuần.

Phiên hôm nay, HDB tiếp tục là cổ phiếu được khối ngoại thêm nhiều nhất vào danh mục với khối lượng mua ròng 3,82 triệu đơn vị, giá trị 190,39 tỷ đồng. Trong phiên hôm qua, khối ngoại mua ròng 2,46 triệu cổ phiếu HDB, giá trị 117 tỷ đồng.

Hai mã khác cũng được khối ngoại mua mạnh trong 2 phiên gần đây là VNM và SSI. Trong đó, sau khi mua ròng 86 tỷ đồng (434.120 đơn vị) trong phiên hôm qua, VNM tiếp tục được khối ngoại mua ròng 59,87 tỷ đồng trong phiên hôm nay (tương đương 304.790 đơn vị).

Còn SSI được khối ngoại mua ròng 1,26 triệu đơn vị, giá trị 54,99 tỷ đồng trong phiên hôm nay, sau khi đã mua ròng 2,6 triệu đơn vị, giá trị 112,8 tỷ đồng hôm qua.

Các mã được mua ròng mạnh tiếp theo là VRE (699.150 đơn vị, giá trị 37,23 tỷ đồng), DHG (264.470 đơn vị, giá trị 29 tỷ đồng), BID (629.150 đơn vị, giá trị 28,79 tỷ đồng)…

Trong khi đó, chứng chỉ quỹ E1VFVN30 lại bị khối ngoại bán ra rất mạnh với khối lượng bán ròng 3,98 triệu đơn vị, giá trị 76,34 tỷ đồng. Đứng thứ 2 tiếp tục là VJC với giá trị 70,34 tỷ đồng, tương đương 325.000 đơn vị sau khi bán ròng 55,5 tỷ đồng, tương ứng 253.670 đơn vị trong phiên hôm qua.

Các mã bị bán ròng mạnh khác là VCB (865.880 đơn vị, giá trị 64,7 tỷ đồng), SBT (3,4 triệu đơn vị, giá trị 61 tỷ đồng), PAN (669.010 đơn vị, giá trị 43,36 tỷ đồng), DIG (898.390 đơn vị, giá trị 22,4 tỷ đồng)…

Trên sàn HNX, khối ngoại mua vào hơn 5,5 triệu đơn vị, giá trị 78,59 tỷ đồng, tăng mạnh 141,23% về khối lượng và 113,15% về giá trị so với phiên đầu tuần.

Ngược lại, khối này bán cũng ra tới gần 3,35 triệu đơn vị, giá trị 54,72 tỷ đồng, tăng 148,15% về khối lượng và 75,67% về giá trị so với phiên đầu tuần.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng 2,15 triệu đơn vị, với tổng giá trị mua ròng tương ứng 23,88 tỷ đồng, tăng 131,18% về khối lượng và tăng tới 332,61% về giá trị so với phiên đầu tuần.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh cổ phiếu ngân hàng chứng khoán, trong đó SHB tiếp tục là cổ  phiếu được mua ròng mạnh nhất. Sau khi mua ròng 1,21 triệu đơn vị, giá trị 16,4 tỷ đồng trong phiên đầu tuần, SHB tiếp tục được khối ngoại mua ròng 4,9 triệu đơn vị, giá trị 66,93 tỷ đồng trong phiên hôm nay.

SHS được mua ròng lớn thứ 2, nhưng khối lượng mua ròng chỉ 162.150 cổ phiếu, giá trị 3,78 tỷ đồng. Tiếp đến là CEO với khối lượng 165.300 đơn vị, giá trị 2,7 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, VGC tiếp tục bị khối ngoại loại bớt ra khỏi danh mục khi bán ròng 512.500 đơn vị, giá trị 12,78 tỷ đồng, sau khi đã bán ròng 703.600 đơn vị, giá trị 17,95 tỷ đồng trong phiên hôm qua.

Bị bán mạnh tiếp theo là các mã bất động sản với HUT (951.316 đơn vị, giá trị 9 tỷ đồng), NDN (424.800 đơn vị, giá trị 8,53 tỷ đồng - hôm qua NDN bị bán ròng 2,2 tỷ đồng, tương ứng 113.300 đơn vị), VCG (367.700 đơn vị, giá trị 8,44 tỷ đồng)...

Trên sàn UpCoM, khối ngoại mua vào 1,01 triệu đơn vị, giá trị 29,71 tỷ đồng, giảm 51,44% về khối lượng và 48,65% về giá trị so với phiên hôm qua.

Ngược lại, khối này bán ra hơn 2,86 triệu đơn vị, giá trị 182,21 tỷ đồng, tăng 30% về khối lượng và  221,4% về giá trị so với phiên hôm qua.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại tiếp tục bán ròng 1,85 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng 152,5 tỷ đồng, gấp 14 lần về khối lượng và gấp 130 lần về giá trị so với phiên hôm qua.

Phiên hôm nay, 2 mã được mua ròng mạnh nhất cũng chỉ hơn 4 tỷ đồng mỗi mã là QNS (80.500 đơn vị, giá trị 4,48 tỷ đồng) và SCS (22.910 đơn vị, giá trị 4,46 tỷ đồng).

Trong khi đó, ở chiều ngược lại, MPC bị khối ngoại bán ra rất mạnh với khối lượng bán ròng tới 1,6 triệu đơn vị, giá trị 155,2 tỷ đồng. Tiếp đến là BSR với 402.300 cổ phiếu, giá trị 9,55 tỷ đồng. Các mã còn lại chỉ bị bán ròng trên dưới 1 tỷ đồng.

Tính chung trên cà 3 sàn trong phiên 10/4, khối ngoại bán ròng 4,13 triệu đơn vị, giá trị bán ròng 71,7 tỷ đồng, trong khi phiên hôm qua mua ròng hơn 4,91 triệu đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng 295,12 tỷ đồng.

T.Lê
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.