(ĐTCK) Sau khi bán ròng nhẹ 35 tỷ đồng phiên hôm qua, sang đến phiên hôm nay khối ngoại vẫn rút ra 61,6 tỷ đồng trên thị trường Chứng khoán Việt.

Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào xấp xỉ 14,4 triệu đơn vị, giá trị 909,62 tỷ đồng, tăng nhẹ 5% về khối lượng và 11% về giá trị so với phiên hôm qua (4/6).

Ngược lại, khối này bán ra hơn 18,76 triệu đơn vị, giá trị 946,3 tỷ đồng, tăng nhẹ 5% về khối lượng và 16% về giá trị so với phiên hôm qua.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại đã bán ròng hơn 4,36 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 36,69 tỷ đồng. Phiên trước, khối ngoại bán ròng hơn 4,18 triệu đơn vị, nhưng tổng giá trị lại là mua ròng 4,53 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất VNM với giá trị 77 tỷ đồng, tương ứng 430.200 đơn vị. Đứng thứ 2 là VHC với giá trị 20,6 tỷ đồng, tương ứng 349.300 đơn vị. Tiếp theo là CTD với giá trị 20,3 tỷ đồng, tương đương 135.970 đơn vị.

Các mã được mua ròng khác còn có HDB 13,2 tỷ đồng; BVH 7 tỷ đồng; HCM 6,9 tỷ đồng; DIG 5,6 tỷ đồng; VJC 5,5 tỷ đồng; CTG 4,74 tỷ đồng; BMP 3,2 tỷ đồng…

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất VHM với giá trị 43 tỷ đồng, tương ứng 365.950 đơn vị. Đứng thứ 2 là MSN với 36,9 tỷ đồng, tương ứng 432.903 đơn vị. Tiếp theo là DHG với 30,7 tỷ đồng, tương ứng 273.970 đơn vị.

Các mã bị bán ròng khác còn có HSG 22,1 tỷ đồng; GAS 17,5 tỷ đồng; PPC 17 tỷ đồng; VIC 9,7 tỷ đồng; NVL 9,3 tỷ đồng; CII 7,4 tỷ đồng; NT2 6,3 tỷ đồng; BID 5,9 tỷ đồng…

Trên sàn HNX, khối ngoại mua vào 481.700 đơn vị, giá trị 10,62 tỷ đồng, bằng 1/2 về khối lượng và giảm 43% về giá trị so với phiên hôm qua.

Ngược lại, khối này bán ra hơn 1,81 triệu đơn vị, giá trị 36,27 tỷ đồng, giảm mạnh 61% về khối lượng và 57% về giá trị so với phiên hôm qua.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại đã bán ròng hơn 1,32 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 25,65 tỷ đồng. Phiên trước, khối ngoại bán ròng hơn 3,8 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng 66,84 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất SHS với giá trị 2,26 tỷ đồng, tương ứng 133.200 đơn vị. Tiếp theo là TTZ với 221 triệu đồng; SHB 118 triệu đồng; VGS 109 triệu đồng…

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất VGC với giá trị 12,6 tỷ đồng, tương ứng 521.800 đơn vị. Đứng thứ 2 là PVS với 7,79 tỷ đồng, tương ứng 430.000 đơn vị. Tiếp theo là CEO với 4 tỷ đồng, tương ứng 249.700 đơn vị.

Các mã bị bán ròng khác còn có TNG 1,83 tỷ đồng; DBC 967 triệu đồng; PLC 373 triệu đồng; KDM 176 triệu đồng…

Trên sàn UpCoM, khối ngoại mua vào hơn 1,43 triệu đơn vị, giá trị 34,7 tỷ đồng, tăng 77% về khối lượng và hơn 7% về giá trị so với phiên hôm qua.

Ngược lại, khối này bán ra 1,72 triệu đơn vị, giá trị 33,97 tỷ đồng, gấp 4,5 lần về khối lượng và 6 lần về giá trị so với phiên hôm qua.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại đã bán ròng 286.886 đơn vị, nhưng tổng giá trị tương ứng lại là 730,48 triệu đồng. Phiên trước, khối ngoại mua ròng 429.646 đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng 27,2 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất QNS với giá trị 2,27 tỷ đồng, tương ứng 56.900 đơn vị. Đứng thứ 2 là ACV với 1,67 tỷ đồng. Tiếp theo là SCS 709 triệu đồng; HVN với 556 triệu đồng; MCH 240 triệu đồng…

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất POW với giá trị 4,2 tỷ đồng, tương ứng 303.000 đơn vị. Tiếp theo là GVR với 858 triệu đồng; VGT 357 triệu đồng; CTR 45 triệu đồng…

Tính chung trên cả 3 sàn trong phiên 5/6, khối ngoại đã bán ròng hơn 5,97 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 61,6 tỷ đồng. Trong khi phiên trước, khối ngoại bán ròng hơn 7,56 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng 35,11 tỷ đồng.

Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.