(ĐTCK) Sau khi bán ròng hơn 190 tỷ đồng phiên hôm qua, sang đến phiên hôm nay, khối ngoại tiếp tục bán ròng 299,75 tỷ đồng, với điểm nhấn là việc bán ròng mạnh VIC 311 tỷ đồng.

Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào hơn 17,74 triệu đơn vị, giá trị 923,19 tỷ đồng, tăng 34% về khối lượng và 8% về giá trị so với phiên hôm qua (11/6).

Ngược lại, khối này bán ra hơn 22,77 triệu đơn vị, giá trị 1.220,19 tỷ đồng, tăng gần 11% về khối lượng và 17% về giá trị so với phiên hôm qua.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại đã bán ròng hơn 5,02 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 296,99 tỷ đồng. Phiên trước, khối ngoại bán ròng hơn 7,37 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng 192,09 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất ROS với giá trị 69,8 tỷ đồng, tương ứng 1,07 triệu đơn vị. Đứng thứ 2 là VJC với giá trị 42,3 tỷ đồng, tương ứng 239.530 đơn vị. Tiếp theo là  NVL với 37,1 tỷ đồng, tương ứng 714.420 đơn vị.

Các mã được mua ròng khác còn có SSI 20,5 tỷ đồng; VRE với 19,2 tỷ đồng; VCB 17,7 tỷ đồng; STB 13 tỷ đồng; KDH 6,2 tỷ đồng; VSC 3,6 tỷ đồng; CTG 2,8 tỷ đồng; FRT 2,7 tỷ đồng…

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất VIC với giá trị 311,3 tỷ đồng, tương ứng 2,5 triệu đơn vị. Đứng thứ 2 là HPG với 131 tỷ đồng, tương ứng 3,03 triệu đơn vị. Tiếp theo là VHM với 41,8 tỷ đồng, tương ứng 353.100 đơn vị.

Các mã bị bán ròng khác còn có MSN 35,2 tỷ đồng; GAS 24 tỷ đồng; BID 23,5 tỷ đồng; DXG 8,1 tỷ đồng; HDB 7,3 tỷ đồng; DHG 6,4 tỷ đồng; KDC 3,7 tỷ đồng…

Trên sàn HNX, khối ngoại mua vào hơn 1,06 triệu đơn vị, giá trị 17,13 tỷ đồng, gấp gần 4 lần về khối lượng và 5 lần về giá trị so với phiên hôm qua.

Ngược lại, khối này bán ra hơn 1 triệu đơn vị, giá trị 16,65 tỷ đồng, tăng 51% về khối lượng và 73% về giá trị so với phiên hôm qua.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại đã mua ròng 61.919 đơn vị, với tổng giá trị mua ròng tương ứng 484,99 triệu đồng. Phiên trước, khối ngoại bán ròng 380.294 đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng 6,31 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất NRC với giá trị 3,8 tỷ đồng, tương ứng 86.100 đơn vị. Đứng thứ 2 là SHS với hơn 3,1 tỷ đồng, tương ứng 198.100 đơn vị. Tiếp theo lad SHB với 2,8 tỷ đồng, tương ứng 307.500 đơn vị.

Các mã được mua ròng khác còn có VNC 2,35 tỷ đồng; PVS 1,9 tỷ đồng; VCG 1,76 tỷ đồng; TV2 với 221 triệu đồng…

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất VGC với giá trị 9 tỷ đồng, tương ứng 382.100 đơn vị. Tiếp theo là TIG với 735 triệu đồng; CEO với 417 triệu đồng; CIA với 369 triệu đồng…

Trên sàn UpCoM, khối ngoại mua vào 460.548 đơn vị, giá trị 11,17 tỷ đồng, giảm nhẹ về khối lượng và giảm 40% về giá trị so với phiên hôm qua.

Ngược lại, khối này bán ra hơn 1,5 triệu đơn vị, giá trị 14,43 tỷ đồng, gấp gần 3 lần về khối lượng và tăng 36% về giá trị so với phiên hôm qua.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoain đã bán ròng hơn 1,04 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 3,25 tỷ đồng. Phiên trước, khối ngoại bán ròng 79.940 đơn vị, nhưng tổng giá trị lại là mua ròng 7,79 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất HVN với giá trị 3,2 tỷ đồng, tương ứng 93.087 đơn vị. Đứng thứ 2 là LPB với 1,98 tỷ đồng, tương ứng 162.720 đơn vị. Đứng thứ 3 là ACV với hơn 1,28 tỷ đồng, tương ứng 13.741 đơn vị.

Các mã bị bán ròng khác còn có SCS 1,1 tỷ đồng; VLC 417 triệu đồng; NHT 236 triệu đồng; SAS 165 triệu đồng…

Tính chung trên cả 3 sàn trong phiên 12/6, khối ngoại đã bán ròng hơn 6 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 299,75 tỷ đồng. Trong khi phiên trước, khối ngoại bán ròng hơn 7,83 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng 190,43 tỷ đồng.

Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.