(ĐTCK) Khối ngoại vẫn tiếp tục bán ròng trên thị trường chứng khoán Việt, nhưng kể từ đầu tuần, giá trị bán ròng sau mỗi phiên lại giảm đi, với phiên thấp nhất hôm nay 24,3 tỷ đồng.

Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào hơn 9,72 triệu đơn vị, giá trị 605,13 tỷ đồng, giảm 32% về khối lượng và 33% về giá trị so với phiên hôm qua (5/6).

Ngược lại, khối này bán ra hơn 10,13 triệu đơn vị, giá trị 628,97 tỷ đồng, giảm 46% về khối lượng và 33% về giá trị so với phiên hôm qua.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại đã bán ròng 416.630 đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 23,84 tỷ đồng. Phiên trước, khối ngoại bán ròng hơn 4,36 triệu đơn vị, giá trị bán ròng 36,69 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất DHG với giá trị gần 65 tỷ đồng, tương ứng 515.500 đơn vị. Đứng thứ 2 là SSI với 18,22 tỷ đồng, tương ứng 542.990 đơn vị. Tiếp theo là VHC với 17,8 tỷ đồng, tương ứng 286.330 đơn vị.

Các mã được mua ròng khác còn có VCB 17,4 tỷ đồng; CTD 17 tỷ đồng; VND 9,2 tỷ đồng; VJC 9,1 tỷ đồng; PLX 8,5 tỷ đồng; CTG 7,8 tỷ đồng; VHM 6,32 tỷ đồng; VNM 5,89 tỷ đồng...

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất VIC với giá trị 121,6 tỷ đồng, tương ứng 993.000 đơn vị. Đứng thứ 2 là MSN với giá trị 32,7 tỷ đồng, tương ứng 385.380 đơn vị. Tiếp theo là HPG với 15,5 tỷ đồng, tương ứng 210.520 đơn vị.

Các mã bị bán ròng khác còn có HDB 8,4 tỷ đồng; NVL 6,6 tỷ đồng; SAB 4,9 tỷ đồng; HSG 4,4 tỷ đồng; GAS 3,4 tỷ đồng; AAA 2,4 tỷ đồng; VNS 1,6 tỷ đồng…

Trên sàn HNX, khối ngoại mua vào gần 1,02 triệu đơn vị, giá trị 16,24 tỷ đồng, gấp đôi về khối lượng và tăng 53% về giá trị so với phiên hôm qua.

Ngược lại, khối này bán ra 892.970 đơn vị, giá trị 18,18 tỷ đồng, bằng 1/2 cả về khối lượng và giá trị so với phiên hôm qua.

Như vậy, trong phiên hôm nay khối ngoại đã mua ròng 126.441 đơn vị, nhưng tổng giá trị tương ứng lại là bán ròng 1,94 tỷ đồng. Phiên trước, khối ngoại bán ròng hơn 1,32 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng 25,65 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất CEO với giá trị 5,2 tỷ đồng, tương ứng 310.000 đơn vị. Tiếp theo là HUT với 957 triệu đồng; VGC 438 triệu đồng; TTZ 338 triệu đồng; PVX 161 triệu đồng…

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất PVS với giá trị 2,36 tỷ đồng, tương ứng 129.900 đơn vị. Đứng thứ 2 là PLC với 1,96 tỷ đồng, tương ứng 104.700 đơn vị. Tiếp theo là CSC với hơn 1,3 tỷ đồng, tương ứng 57.500 đơn vị.

Các mã bị bán ròng khác còn có DBC 1,08 tỷ đồng; VNT 536 triệu đồng; BVS 439 triệu đồng; INN 292 triệu đồng…

Trên sàn UpCoM, khối ngoại mua vào 405.806 đơn vị, giá trị 9,86 tỷ đồng, bằng 1/3 về khối lượng và giảm mạnh 71% về giá trị so với phiên hôm qua.

Ngược lại, khối này bán ra 566.300 đơn vị, giá trị 8,39 tỷ đồng, bằng 1/3 về khối lượng và 1/4 về giá trị so với phiên hôm qua.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại đã bán ròng 160.494 đơn vị, nhưng tổng giá trị tương ứng lại là mua ròng 1,48 tỷ đồng. Phiên trước, khối ngoại bán ròng 286.886 đơn vị, tổng giá trị tương ứng lại là mua ròng 730,48 triệu đồng.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất HVN với giá trị 2,74 tỷ đồng, tương ứng 83.500 đơn vị. Đứng thứ 2 là BCM với 1,48 tỷ đồng, tương ứng 68.000 đơn vị. Tiếp theo là SCS với 1,3 tỷ đồng; VCW 503 triệu đồng; MCH 247 triệu đồng…

Ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất POW với giá trị 3,94 tỷ đồng, tương ứng 278.100 đơn vị. Tiếp theo là VGT với 766 triệu đồng; ACV 388 triệu đồng; BSR 153 triệu đồng…

Tính chung trên cả 3 sàn trong phiên 6/6, khối ngoại đã bán ròng chỉ 450.709 đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 24,3 tỷ đồng. Trong khi phiên trước, khối ngoại bán ròng hơn 5,97 triệu đơn vị, giá trị bán ròng 61,6 tỷ đồng.

Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.