(ĐTCK) Sau liên tiếp những phiên bán ròng trước đó, khối ngoại đã mua ròng 153,6 tỷ đồng trong phiên VN-Index phục hồi nhẹ, và điểm nhấn vẫn là gom gần 518 tỷ đồng cổ phiếu FRT.

Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào hơn 29,85 triệu đơn vị, giá trị 1.501,52 tỷ đồng, tăng gần 10% khối lượng nhưng giảm nhẹ chỉ hơn 1% về giá trị so với phiên hôm qua (26/4).

Ngược lại, khối này bán ra hơn 30,02 triệu đơn vị, giá trị 1.359,63 tỷ đồng, tăng hơn 21% về khối lượng nhưng giảm gần 22% về giá trị so với phiên hôm qua.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại bán ròng 170.770 đơn vị, nhưng tổng giá trị tương ứng lại là mua ròng 141,9 tỷ đồng. (Phiên trước,khối ngoại mua ròng hơn 2,53 triệu đơn vị, tổng giá trị tương ứng là bán ròng 212,83 tỷ đồng).

Phiên hôm nay, khối ngoại tiếp tục mua ròng mạnh nhất FRT với giá trị 517,9 tỷ đồng, tương ứng 3,24 triệu đơn vị. Đứng thứ 2 là SSI với giá trị 28,3 tỷ đồng, tương ứng 792.420 đơn vị. Tiếp theo là MSN với giá trị 18,8 tỷ đồng, tương ứng 206.610 đơn vị.

Các mã được mua ròng khác còn có PLX 14,28 tỷ đồng; ROS 12,95 tỷ đồng; VNM 12,69 tỷ đồng; DHG 8,12 tỷ đồng; VND 6,66 tỷ đồng; BVH 4 tỷ đồng;  HCM 4 tỷ đồng; STB 3,7 tỷ đồng; DXG 3,3 tỷ đồng...

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất vẫn là VIC với giá trị 234,7 tỷ đồng, tương ứng 1,88 triệu đơn vị. Đứng thứ 2 là HPG với giá trị 69,9 tỷ đồng, tương ứng 1,32 triệu đơn vị. Tiếp theo là VCB với giá trị 41,55 tỷ đồng, tương ứng 703.080 đơn vị.

Các mã bị bán ròng khác còn có VJC 37,6 tỷ đồng; BID 29 tỷ đồng;  NVL 26 tỷ đồng; GAS 14,9 tỷ đồng; TDH 10,3 tỷ đồng; VRE 9,88 tỷ đồng; HDB 8,6 tỷ đồng; VFG 7,2 tỷ đồng; HSG 7,15 tỷ đồng...

Trên sàn HNX, khối ngoại mua vào hơn 2,26 triệu đơn vị, giá trị 39,97 tỷ đồng, tăng 150% về khối lượng và gấp gần 4 lần về giá trị so với phiên hôm qua.

Ngược lại, khối này bán ra hơn 2,76 triệu đơn vị, giá trị 47,46 tỷ đồng, giảm nhẹ về khối lượng nhưng tăng nhẹ về giá trị so với phiên hôm qua.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại bán ròng 495.505 đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 7,5 tỷ đồng. (Phiên trước, khối ngoại bán ròng hơn 1,92 triệu đơn vị, giá trị mua ròng 36,2 tỷ đồng).

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất VCG với giá trị 6,91 tỷ đồng, tương ứng 380.800 đơn vị. Đứng thứ 2 là SHS với giá trị 3,58 tỷ đồng, tương ứng 188.900 đơn vị. Tiếp theo là VGC với giá trị 2 tỷ đồng, tương ứng 89.500 đơn vi.

Các mã được mua ròng khác còn có VNR 599 triệu đồng; TNG 519 triệu đồng; NTP 309 triệu đồng…

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất ACB với giá trị 10,26 tỷ đồng, tương ứng 247.515 đơn vị. Đứng thứ 2 là VPI với giá trị 6,92 tỷ đồng, tương ứng 163.700 đơn vị. Tiếp theo là HUT với giá trị 1,95 tỷ đồng, tương ứng 246.800 đơn vị.

Các mã bị bán ròng khác còn có IDJ 1,25 tỷ đồng; VCS 824 triệu đồng; PVS 593 triệu đồng…

Trên sàn UpCoM, khối ngoại mua vào hơn 1,09 triệu đơn vị, giá trị 36,65 tỷ đồng, giảm mạnh 85% về khối lượng và hơn 73% về giá trị so với phiên hôm qua.

Ngược lại, khối này bán ra hơn 1,04 triệu đơn vị, giá trị 17,45 tỷ đồng, giảm 88% cả về khối lượng và giá trị so với phiên hôm qua.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng chỉ 50.552 đơn vị, với tổng giá trị mua ròng tương ứng 19,2 tỷ đồng. (Phiên trước, ngoại bán ròng hơn 1,69 triệu đơn vị, giá trị bán ròng 15,41 tỷ đồng).

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất KDF với giá trị 20,84 tỷ đồng, tương ứng 399.500 đơn vị. Đứng thứ 2 là BSR với giá trị 3,26 tỷ đồng, tương ứng 164.600 đơn vị. Tiếp theo là QNS với giá trị 2,25 tỷ đồng, tương ứng 44.100 đơn vị.

Các mã được mua ròng khác còn có BCM 772 triệu đồng; SDI 705 triệu đồng; HND 409 triệu đồng; TTD 393 triệu đồng…

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất POW với giá trị 5,91 tỷ đồng, tương ứng 437.190 đơn vị. Đứng thứ 2 là VGT với giá trị 2,36 tỷ đồng, tương ứng 176.000 đơn vị. Tiếp theo là OIL với giá trị 1,85 tỷ đồng, tương ứng 120.100 đơn vị.

Các mã bị bán ròng khác còn có IDC 937 triệu đồng; ACV 201 triệu đồng…

Tính chung trên cả 3 sàn trong phiên 27/4, khối ngoại bán ròng 615.723 đơn vị, nhưng tổng giá trị tương ứng lại là mua ròng 153,6 tỷ đồng. Trong khi phiên trước, khối ngoại bán ròng hơn 1,08 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng 264,44 tỷ đồng.

Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.