(ĐTCK) Sau liên tiếp nhiều phiên bán ròng, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng trở lại trên thị trường trong phiên hôm nay, tuy nhiên giá trị vẫn còn khá khiêm tốn, khi chỉ 44,93 tỷ đồng.

Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào hơn 11,19 triệu đơn vị, giá trị 632,25 tỷ đồng, giảm 16% về khối lượng nhưng tăng nhẹ chưa đến 1% về giá trị so với phiên hôm qua (20/6).

Ngược lại, khối này bán ra hơn 10,36 triệu đơn vị, giá trị 565,27 tỷ đồng, giảm 37% về khối lượng và 26% về giá trị so với phiên hôm qua.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại đã mua ròng 834.170 đơn vị, với tổng giá trị mua ròng tương ứng 66,98 tỷ đồng. Phiên trước, khối ngoại bán ròng hơn 3,01 triệu đơn vị, giá trị bán ròng 136,72 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất HPG với giá trị 41,86 tỷ đồng, tương ứng 1,06 triệu đơn vị. Đứng thứ 2 là VJC với gần 37 tỷ đồng, tương ứng 212.060 đơn vị. Tiếp theo là SSI với hơn 34,2 tỷ đồng, tương ứng 1,1 triệu đơn vị.

Các mã được mua ròng khác còn có CTD 14,4 tỷ đồng; DXG 8,4 tỷ đồng; STB 7,7 tỷ đồng; BVH 6,5 tỷ đồng; VND 6,4 tỷ đồng; HBC 5,1 tỷ đồng…

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất VIC với giá trị 32,86 tỷ đồng. Đứng thứ 2 là VRE với giá trị 32,3 tỷ đồng, tương ứng 825.750 đơn vị. Tiếp theo là KDC với 28,6 tỷ đồng, tương ứng 866.500 đơn vị.

Các mã bị bán ròng khác còn có DHG 11,9 tỷ đồng; BID 8,8 tỷ đồng; NVL 6,3 tỷ đồng; PVD 5,2 tỷ đồng; FCN 5,1 tỷ đồng; PTB 3,5 tỷ đồng; DPM 2,8 tỷ đồng…

Trên sàn HNX, khối ngoại mua vào chỉ 334.800 đơn vị, giá trị 4,01 tỷ đồng, chỉ còn bằng 1/8 về khối lượng và 1/10 về giá trị so với phiên hôm qua.

Ngược lại, khối này bán ra hơn 1,75 triệu đơn vị, giá trị 38,19 tỷ đồng, giảm 13% cả về khối lượng và giá trị so với phiên hôm qua.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại đã bán ròng hơn 1,41 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 34,18 tỷ đồng. Phiên trước, khối ngoại mua ròng 630.106 đơn vị, nhưng tổng giá trị lại là bán ròng 3,6 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất CEO với giá trị gần 2,2 tỷ đồng, tương ứng 160.000 đơn vị. Tiếp theo là SHS với 309 triệu đồng; INN có 144 triệu đồng; SHB 133 triệu đồng…

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất VGC với giá trị 33 tỷ đồng, tương ứng 1,42 triệu đơn vị. Đứng thứ 2 là DBC với 2,35 tỷ đồng, tương ứng 117.480 đơn vị. Tiếp theo là PLC với 759 triệu đồng; DNP 294 triệu đồng; LHC 193 triệu đồng…

Trên sàn UpCoM, khối ngoại mua vào hơn 1,83 triệu đơn vị, giá trị 39,7 tỷ đồng, tăng 47% về khối lượng, những giảm 6,5% về giá trị so với phiên hôm qua.

Ngược lại, khối này bán ra hơn 1,3 triệu đơn vị, giá trị 27,57 tỷ đồng, giảm 17% về khối lượng và 35% về giá trị so với phiên hôm qua.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại đã mua ròng 529.500 đơn vị, với tổng giá trị mua ròng tương ứng 12,13 tỷ đồng. Phiên trước, khối ngoại bán ròng 334.175 đơn vị, nhưng tổng giá trị lại là mua ròng 239,8 triệu đồng.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất POW với giá trị 8,64 tỷ đồng, tương ứng 668.500 đơn vị. Đứng thứ 2 là LTG với giá trị 3,38 tỷ đồng, tương ứng 88.300 đơn vị. Tiếp theo là QNS với 3,23 tỷ đồng, tương ứng 84.800 đơn vị.

Các mã được mua ròng khác còn có SCS 1,26 tỷ đồng; HVN 902 triệu đồng; LPB 680 triệu đồng; MCH 499 triệu đồng…

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất BSR với 4,22 tỷ đồng, tương ứng 240.000 đơn vị. Đứng thứ 2 là OIL với 1,56 tỷ đồng, tương ứng 100.000 đơn vị. Tiếp theo là SDI 792 triệu đồng; GVR 740 triệu đồng; SAS 53 triệu đồng…

Tính chung trên cả 3 sàn trong phiên 21/6, khối ngoại đã bán rong nhẹ 55.594 đơn vị, nhưng tổng giá trị tương ứng lại là mua ròng 44,93 tỷ đồng. Trong khi phiên trước, khối ngoại bán ròng hơn 2,71 triệu đơn vị, giá trị bán 140,08 tỷ đồng.

Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.