(ĐTCK) Sau 3 phiên liên tiếp mua ròng, nhà đầu tư nước ngoài đã quay trở lại bán ròng trên thị trường với tổng giá trị bán ròng phiên hôm nay là 12,13  tỷ đồng.

Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào hơn 7,97 triệu đơn vị, giá trị 277,61 tỷ đồng, tăng nhẹ hơn 1% về khối lượng nhưng giảm 25% về giá trị so với phiên hôm qua (25/6).

Ngược lại, khối này bán ra hơn 8,17 triệu đơn vị, giá trị 283,6 tỷ đồng, tăng nhẹ 4% về khối lượng nhưng giảm 24% về giá trị so với phiên hôm qua.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại đã bán ròng 204.040 đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 5,99 tỷ đồng. Phiên trước, khối ngoại mua ròng hơn 2,21 triệu đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng 63,79 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất KDC với giá trị 31,4 tỷ đồng, tương ứng 926.930 đơn vị. Đứng thứ 2 là HPG với giá trị 13,9 tỷ đồng, tương ứng 341.720 đơn vị. Tiếp theo là KBC với 8,6 tỷ đồng, tương ứng 701.860 đơn vị.

Các mã được mua ròng khác còn có BMP 7,7 tỷ đồng; SSI 6,6 tỷ đồng; DXG 5,3 tỷ đồng; STB 3 tỷ đồng; VSC 2,9 tỷ đồng; GAS 2,8 tỷ đồng; HCM 2,7 tỷ đồng…

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất VIC với giá trị 31 tỷ đồng, tương ứng 252.750 đơn vị. Đứng thứ 2 là HSG với 13,7 tỷ đồng, tương ứng 1,09 triệu đơn vị. Tiếp theo là CII với 10,1 tỷ đồng, tương ứng 394.350 đơn vị.

Các mã bị bán ròng khác còn có DIG 8,2 tỷ đồng; VNM 4,7 tỷ đồng; MSN 4,5 tỷ đồng; VRE 3,9 tỷ đồng; VCB 3,8 tỷ đồng; BID 3,7 tỷ đồng; DHG 2,2 tỷ đồng...

Trên sàn HNX, khối ngoại mua vào 139.400 đơn vị, giá trị chỉ 1,98 tỷ đồng, giảm 60% về khối lượng và 64% về giá trị so với phiên hôm qua.

Ngược lại, khối này bán ra 677.100 đơn vị, giá trị 13,72 tỷ đồng, giảm 22% về khối lượng và 25% về giá trị so với phiên hôm qua.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại đã bán ròng 537.700 đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 11,74 tỷ đồng. Phiên trước, khối ngoại bán ròng 519.871 đơn vị, giá trị bán ròng 12,82 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất CEO với chỉ 714 triệu đồng. Tiếp theo là SHS với 349 triệu đồng; VIX có 120 triệu đồng; PDB có 55 triệu đồng…

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất VGC với giá trị hơn 10,2 tỷ đồng, tương ứng 453.000 đơn vị. Tiếp theo là PLC với hơn 1 tỷ đồng; DNP 432 triệu đồng; L14 bị bán 415 triệu đồng; HDA 212 triệu đồng…

Trên sàn UpCoM, khối ngoại mua vào hơn 1,82 triệu đơn vị, giá trị 29,45 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần về khối lượng và tăng nhẹ về giá trị so với phiên hôm qua.

Ngược lại, khối này bán ra hơn 1,43 triệu đơn vị, giá trị 23,85 tỷ đồng, tăng 43% về khối lượng và 30% về giá trị so với phiên hôm qua.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại đã mua ròng 389.770 đơn vị, với tổng giá trị mua ròng tương ứng 5,6 tỷ đồng. Phiên trước, khối ngoại bán ròng 175.445 đơn vị, nhưng tổng giá trị lại là mua ròng 10,74 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất POW với giá trị 14,2 tỷ đồng, tương ứng hơn 1,08 triệu đơn vị. Đứng thứ 2 là KDF với 2,67 tỷ đồng, tương ứng 70.300 đơn vị. Tiếp theo là SCS 1,45 tỷ đồng; MCG 610 triệu đồng; GEG 448 triệu đồng; HVN 267 triệu đồng…

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất BSR với giá trị 13,3 tỷ đồng, tương ứng 744.700 đơn vị. Đứng thứ 2 là LPB với hơn 1 tỷ đồng, tương ứng 90.000 đơn vị. Tiếp theo là WSB 221 triệu đồng; SAS 57 triệu đồng…

Tính chung trên cả 3 sàn trong phiên 26/6, khối ngoại đã bán ròng chỉ 351.970 đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 12,13 tỷ đồng. Trong khi phiên trước, khối ngoại mua ròng hơn 1,52 triệu đơn vị, giá trị mua ròng 61,71 tỷ đồng.

Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.