(ĐTCK) Sau khi chấm dứt chuỗi bán ròng bằng phiên mua ròng 235 tỷ đồng hôm qua, thì sang đến phiên hôm nay 8/6, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng trở lại với giá trị 58,06 tỷ đồng.

Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào hơn 7,94 triệu đơn vị, giá trị 538,56 tỷ đồng, bằng 1/2 về khối lượng và giảm 43% về giá trị so với phiên hôm qua (7/6).

Ngược lại, khối này bán ra hơn 11,34 triệu đơn vị, giá trị 571,6 tỷ đồng, giảm 13% về khối lượng và 22% về giá trị so với phiên hôm qua.

Như vậy trong phiên hôm nay, khối ngoại đã bán ròng xấp xỉ 3,4 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 33,04 tỷ đồng. Phiên trước, khối ngoại mua ròng gần 1,7 triệu đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng 219,18 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất VNM với giá trị 41,1 tỷ đồng, tương ứng 235.090 đơn vị. Đứng thứ 2 là HPG với 20,6 tỷ đồng, tương ứng 335.890 đơn vị. Tiếp theo là VCB với 12,4 tỷ đồng, tương ứng 207.580 đơn vị.

Các mã được mua ròng khác còn có SSI 12 tỷ đồng; CTD 11,2 tỷ đồng; HCM 3,6 tỷ đồng; VJC 3,6 tỷ đồng; BVH 3,1 tỷ đồng; EVE 2,8 tỷ đồng; VSC 2,6 tỷ đồng...

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất DHG với giá trị gần 18 tỷ đồng, tương ứng 163.620 đơn vị. Đứng thứ 2 là GAS với 17,4 tỷ đồng, tương ứng 178.190 đơn vị. Tiếp theo là DXG với 13,7 tỷ đồng, tương ứng 418.410 đơn vị.

Các mã bị bán ròng khác còn có HDB 13,2 tỷ đồng; VIC 11,8 tỷ đồng; VRE 10,5 tỷ đồng; MSN 8,5 tỷ đồng; NVL 7,7 tỷ đồng; NT2 với 5,4 tỷ đồng; HSG 4,8 tỷ đồng; VNG 4,7 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua vào 771.400 đơn vị, giá trị 12,42 tỷ đồng, chỉ bằng 1/6 về khối lượng và 1/4 về giá trị so với phiên hôm qua.

Ngược lại, khối này bán ra hơn 1,56 triệu đơn vị, giá trị 31,02 tỷ đồng, giảm hơn 15% về khối lượng và 18% về giá trị so với phiên hôm qua.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại đã bán ròng 793.492 đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 18,61 tỷ đồng. Phiên trước, khối ngoại mua ròng 2,99 triệu đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng 17,06 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất CIA với giá trị 3,2 tỷ đồng, tương ứng 100.000 đơn vị. Đứng thứ 2 là TTZ với 1,07 tỷ đồng, tương ứng 147.500 đơn vị. Tiếp theo là VCS với 1 tỷ đồng, tương ứng 9.700 đơn vị.

Các mã được mua ròng khác còn có SHB 356 triệu đồng; SHS 302 triệu đồng; VIX 252 triệu đồng; CEO 234 triệu đồng...

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất VGC với giá trị 9,67 tỷ đồng, tương ứng 402.000 đơn vị. Đứng thứ 2 là STC với 8,48 tỷ đồng, tương ứng 376.900 đơn vị. Tiếp theo là PVS với 3,66 tỷ đồng, tương ứng 204.400 đơn vị.

Các mã bị bán ròng khác còn có PLC 1 tỷ đồng; DP3 với 731 triệu đồng; DBT 282 triệu đồng; DGC 233 triệu đồng..,

Trên sàn UpCoM, khối ngoại mua vào 664.570 đơn vị, giá trị 16,16 tỷ đồng, tăng 24% về khối lượng nhưng giá trị chỉ bằng ½ so với phiên hôm qua.

Ngược lại, khối này bán ra hơn 1,35 triệu đơn vị, giá trị 22,57 tỷ đồng, tăng 47% về khối lượng nhưng giảm 26% về giá trị so với phiên hôm qua.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại bán ròng 691.530 đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 6,41 tỷ đồng. Phiên trước, khối ngoại bán ròng 380.938 đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng 348,86 triệu đồng.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất ACV với giá trị 2,9 tỷ đồng, tương ứng 32.600 đơn vị. Đứng thứ 2 là HVN với giá trị 1,6 tỷ đồng, tương ứng 43.500 đơn vị.
Tiếp theo là SCS với 198 triệu đồng; VCW 172 triệu đồng; GHC 93 triệu đồng...

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất POW với 8,9 tỷ đồng, tương ứng 649.400 đơn vị. Đứng thứ 2 là BSR với 2 tỷ đồng, tương ứng 111.200 đơn vị. Tiếp theo là PHH với 319 triệu đồng; PIA 156 triệu đồng; MSR 45 triệu đồng…

Tính chung trên cả 3 sàn trong phiên 8/6, khối ngoại đã bán ròng hơn 4,88 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 58,06 tỷ đồng. Trong khi phiên trước, khối ngoại mua ròng hơn 4,3 triệu đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng 235,89 tỷ đồng.

Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.