(ĐTCK) Sau 2 phiên bán ròng liên tiếp trước đó, khối ngoại đã mua ròng trở lại trong phiên cuối tuần (13/4), nhưng giá trị mua ròng tương ứng chỉ 42,86 tỷ đồng.

Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào hơn 13,65 triệu đơn vị, giá trị 869,15 tỷ đồng, giảm 27% về khối lượng và 13% về giá trị so với phiên hôm qua (12/4).

Ngược lại, khối này bán ra hơn 15,08 triệu đơn vị, giá trị 863,77 tỷ đồng, giảm hơn 25% về khối lượng và 18% về giá trị so với phiên hôm qua.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại bán ròng hơn 1,42 triệu đơn vị, nhưng tổng giá trị tương ứng lại là mua ròng 5,28 tỷ đồng. (Phiên trước, khối ngoại bán ròng hơn 1,61 triệu đơn vị, giá trị bán ròng 61,58 tỷ đồng).

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất VNM với giá trị 48,5 tỷ đồng, tương ứng 247.560 đơn vị. Đứng thứ 2 là PLX với giá trị 19 tỷ đồng, tương ứng 245.300 đơn vị. Tiếp theo là KDH với giá trị 15,3 tỷ đồng, tương ứng 365.260 đơn vị.

Các mã được mua ròng khác còn có MSN (10,2 tỷ đồng); DHG (7,5 tỷ đồng); GEX (6,7 tỷ đồng); BVH (6,3 tỷ đồng); SAB (5,7 tỷ đồng); VND (4,86 tỷ đồng)….

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất VCB với giá trị 63,9 tỷ đồng, tương ứng 924.610 đơn vị.

Đứng thứ 2 là VIC với giá trị 55,7 tỷ đồng, tương ứng 435.140 đơn vị. Tiếp theo là VJC với giá trị 39 tỷ đồng, tương ứng 184.180 đơn vị.

Các mã bị bán ròng khác còn có BID (25,7 tỷ đồng); HCM (11 tỷ đồng); DXG (10,6 tỷ đồng); HAG (6,35 tỷ đồng); REE (5,7 tỷ đồng);  DRC (3,97 tỷ đồng)...

Trên sàn HNX, khối ngoại mua vào hơn 3,85 triệu đơn vị, giá trị 65,48 tỷ đồng, tăng 32% về khối lượng và 35% về giá trị so với phiên hôm qua.

Ngược lại, khối này bán ra hơn 2,33 triệu đơn vị, giá trị 43,57 tỷ đồng, giảm 30% về khối lượng và 16% về giá trị so với phiên hôm qua.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng hơn 1,52 triệu đơn vị, với tổng giá trị mua ròng tương ướng 21,91 tỷ đồng. (Phiên trước, khối ngoại bán ròng 388.660 đơn vị, giá trị bán ròng 3,26 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất SHB với giá trị 38 tỷ đồng, tương ứng 2,85 triệu đơn vị và cũng là mã được mua ròng lớn nhất về khối lượng.

Đứng thứ 2 là VPI với giá trị 14,6 tỷ đồng, tương ứng 350.000 đơn vị. Tiếp theo là PVS với giá trị 3,18 tỷ đồng, tương ứng 145.640 đơn vị.

Các mã được mua ròng khác còn có IVS (190 triệu đồng); BVS (170 triệu đồng); TTT (134 triệu đồng)...

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng VGC với giá trị 23,3 tỷ đồng, tương ứng 992.400 đơn vị, và cũng là mã bị bán ròng lớn nhất về khối lượng.

Đứng thứ 2 là NDN với giá trị 5,74 tỷ đồng, tương ứng 291.000 đơn vị. Tiếp theo là HUT với giá trị 2,27 tỷ đồng, tương ứng 255.000 đơn vị.

Các mã bị bán ròng khác còn có VCG (1,61 tỷ đồng); KLF (399 triệu đồng); TVC (354 triệu đồng); DBC (343 triệu đồng)…

Trên sàn UpCoM, khối ngoại mua vào 980.240 đơn vị, giá trị 26,81 tỷ đồng, tăng nhẹ cả về khối lượng và giá trị so với phiên hôm qua.

Ngược lại, khối này bán ra 535.550 đơn vị, giá trị 11,24 tỷ đồng, giảm 16% về khối lượng và giảm nhẹ 8% về giá trị so với phiên hôm qua.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng 444.690 đơn vị, với tổng giá trị mua ròng tương ứng 15,57 tỷ đồng. (Phiên trước, khối ngoại mua ròng 254.634 đơn vị, giá trị mua ròng 13,2 tỷ đồng).

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất POW với giá trị 4,48 tỷ đồng, tương ứng 289.100 đơn vị. Đứng thứ 2 là QNS với giá trị 3,89 tỷ đồng, tương ứng 75.200 đơn vị. Tiếp theo là MCH với giá trị 2,7 tỷ đồng, tương ứng 28.300 đơn vị.

Các mã được mua ròng khác còn có SCS (2,54 tỷ đồng); BSR (1,97 tỷ đồng); ACV (1,33 tỷ đồng); LTG (867 triệu đồng)...

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất IDC với giá trị 2,2 tỷ đồng, tương ứng 98.900 đơn vị.

Đứng thứ 2 là SDI với giá trị 1,2 tỷ đồng, tương ứng 12.900 đơn vị. Tiếp theo là MSR với giá trị 670 triệu đồng, tương ứng 24.100 đơn vị.

Tính chung trên cả 3 sàn trong phiên 13/4, khối ngoại mua ròng 545.990 đơn vị, với tổng giá trị mua ròng tương ứng 42,86 tỷ đồng. Trong khi phiên trước, khối ngoại khối ngoại bán ròng hơn 1,74 triệu đơn vị, giá trị bán ròng 51,64 tỷ đồng.

Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.