(ĐTCK) Cho đến kết thúc phiên giao dịch hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện liên tiếp 3 phiên mua ròng trên thị trường, với giá trị trong phiên đầu tuần mới này là 61,71 tỷ đồng.

Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào hơn 7,86 triệu đơn vị, giá trị 372,46 tỷ đồng, gần bằng 1/2 về khối lượng và giá trị so với phiên cuối tuần trước (22/6).

Ngược lại, khối này bán ra hơn 5,64 triệu đơn vị, giá trị 308,67 tỷ đồng, cũng chỉ bằng 1/2 về khối lượng và giảm 47% giá trị so với phiên cuối tuần trước.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại đã mua ròng hơn 2,21 triệu đơn vị, với tổng giá trị mua ròng tương ứng 63,79 tỷ đồng. Phiên trước, khối ngoại mua ròng hơn 2,73 triệu đơn vị, giá trị mua ròng 175,78 tỷ đồng

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất HPG với giá trị 28,3 tỷ đồng, tương ứng 678.620 đơn vị. Đứng thứ 2 là VNM với giá trị 19,7 tỷ đồng, tương ứng 109.830 đơn vị. Tiếp theo là DXG với giá trị 15,5 tỷ đồng, tương ứng 518.290 đơn vị.

Các mã được mua ròng khác còn có VCB 11,8 tỷ đồng; STB 10,1 tỷ đồng; SSI 9,6 tỷ đồng; CTD 8,8 tỷ đồng; DIG 8,2 tỷ đồng; MSN 8,19 tỷ đồng; CTG 7,9 tỷ đồng; FRT 3,5 tỷ đồng…

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất VIC với giá trị 19,8 tỷ đồng, tương ứng 160.700 đơn vị. Đứng thứ 2 là GAS với 17,7 tỷ đồng, tương ứng 192.830 đơn vị. Tiếp theo là HNG với 10,2 tỷ đồng, tương ứng 1,07 triệu đơn vị.

Các mã bị bán ròng khác còn có NVL 6,76 tỷ đồng; PTB 5,2 tỷ đồng; PAC 4,3 tỷ đồng; CII 4 tỷ đồng; DHG 3,4 tỷ đồng; VJC 2 tỷ đồng; DPR 1,96 tỷ đồng…

Trên sàn HNX, khối ngoại mua vào chỉ 350.900 đơn vị, giá trị 5,52 tỷ đồng, bằng 5,52 tỷ đồng, bằng 1/6 về khối lượng và 1/4 về giá trị so với phiên cuối tuần trước.

Ngược lại, khối này bán ra 870.771 đơn vị, giá trị 18,34 tỷ đồng, bằng 1/3 về khối lượng và giảm mạnh 71% về giá trị so với phiên cuối tuần trước.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại đã bán ròng 519.871 đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 12,82 tỷ đồng. Phiên trước,  khối ngoại bán ròng 669.315 đơn vị, giá trị bán ròng 40,12 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất PVS với giá trị 2,35 tỷ đồng, tương ứng 132.100 đơn vị. Tiếp theo là SHB với 758 triệu đồng; PCG 636 triệu đồng; SHS 178 triệu đồng; LHC 119 triệu đồng…

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất VGC với giá trị 15,12 tỷ đồng, tương ứng 647.500 đơn vị. Tiếp theo là PLC với 478 triệu đồng; TTT 418 triệu đồng; DNP 386 triệu đồng; L14 bị bán 143 triệu đồng…

Trên sàn UpCoM, khối ngoại mua vào 829.610 đơn vị, giá trị 29,02 tỷ đồng, giảm 10% về khối lượng và 30% về giá trị so với phiên cuối tuần trước.

Ngược lại, khối này bán ra 1.005.055 đơn vị, giá trị 18,28 tỷ đồng, giảm 43% về khối lượng và 57% về giá trị so với phiên cuối tuần trước.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại đã bán ròng 175.445 đơn vị, nhưng tổng giá trị tương ứng lại là mua ròng 10,74 tỷ đồng. Phiên trước, khối ngoại bán ròng 842.581 đơn vị, giá trị bán ròng 1,17 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất ACV với giá trị 9,5 tỷ đồng, tương ứng 102.302 đơn vị. Đứng thứ 2 là QNS với 6,1 tỷ đồng, tương ứng 161.064 đơn vị. Tiếp theo là HVN với 3 tỷ đồng; POW 1,3 tỷ đồng; SCS 716 triệu đồng; GEG 366 triệu đồng…

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất OIL với giá trị 5,1 tỷ đồng, tương ứng 300.000 đơn vị. Đứng thứ 2 là BSR với 5 tỷ đồng, tương ứng 276.900 đơn vị. Tiếp theo là GVR 793 triệu đồng; VOC 47 triệu đồng…

Tính chung trên cả 3 sàn trong phiên 25/6, khối ngoại đã mua ròng hơn 1,52 triệu đơn vị, với tổng giá trị mua ròng tương ứng 61,71 tỷ đồng. Trong khi phiên trước, khối ngoại mua ròng hơn 1,22 triệu đơn vị, giá trị mua ròng 134,49 tỷ đồng.

Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.