(ĐTCK) Nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện mua ròng 2 phiên liên tiếp trên thị trường chứng khoán Việt, nhưng giá trị đã giảm khá nhiều so với con số 51 tỷ đồng phiên hôm qua xuống 30,7 tỷ đồng vào phiên cuối tuần hôm nay 26/7.

Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào hơn 8,66 triệu đơn vị, giá trị 407,7 tỷ đồng, giảm 24% về khối lượng và 22% về giá trị so với phiên hôm qua (26/7).

Ngược lại, khối này bán ra hơn 7,62 triệu đơn vị, giá trị 393,82 tỷ đồng, giảm 41% về khối lượng và 20% về giá trị so với phiên hôm qua.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại đã mua ròng hơn 1,03 triệu đơn vị, với tổng giá trị mua ròng tương ứng 13,88 tỷ đồng. Phiên trước, khối ngoại bán ròng hơn 1,41 triệu đơn vị, nhưng giá trị là mua ròng 35,99 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất HPG với giá trị 42,57 tỷ đồng, tương ứng 1,15 triệu đơn vị. Đứng thứ 2 là BID với giá trị gần 18 tỷ đồng, tương ứng 725.400 đơn vị. Tiếp theo là DXG với giá trị 11,4 tỷ đồng, tương ứng 432.120 đơn vị.

Các mã được mua ròng khác còn MSN 6,89 tỷ đồng; GAS 6,2 tỷ đồng; CTD 5,1 tỷ đồng; SAB 4,8 tỷ đồng; NT2 4,6 tỷ đồng; SSI 4,3 tỷ đồng; DRC 2,4 tỷ đồng…

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất VIC với giá trị 31,4 tỷ đồng, tương ứng 294.960 đơn vị. Đứng thứ 2 là VHM với 18 tỷ đồng, tương ứng 250.530 đơn vị. Tiếp theo là GEX với 11 tỷ đồng, tương ứng 323.000 đơn vị.

Các mã bị bán ròng khác còn có VRE 10,7 tỷ đồng; VNM 8,4 tỷ đồng; LDG 6,37 tỷ đồng; GTN 5,5 tỷ đồng; RAL 3,2 tỷ đồng; PVD 3 tỷ đồng; VNS 2,1 tỷ đồng…

Trên sàn HNX, khối ngoại mua vào 344.060 đơn vị, giá trị 4,84 tỷ đồng, bằng 1/2 về khối lượng và giá trị so với phiên hôm qua.

Ngược lại, khối này bán ra 216.480 đơn vị, giá trị 4,16 tỷ đồng, giảm mạnh 44% về khối lượng và 40% về giá trị so với phiên hôm qua.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại đã mua ròng 127.580 đơn vị, với tổng giá tị mua ròng tương ứng 0,67 tỷ đồng. Phiên trước, khối ngoại mua ròng 245.691 đơn vị, giá trị mua ròng 4,2 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất PVS với giá trị 3,61 tỷ đồng, tương ứng 213.500 đơn vị. Tiếp theo là SHS với 212 triệu đồng; PSD 134 triệu đồng; INN 102 triệu đồng…

Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh nhất DGC với giá trị 818 triệu đồng. Tiếp theo là CEO 635 triệu đồng; HMH 601 triệu đồng; TV2 567 triệu đồng…

Trên sàn UpCoM, khối ngoại mua vào hơn 1,78 triệu đơn vị, giá trị 34,27 tỷ đồng, tăng 63% về khối lượng và 28% về giá trị so với phiên hôm qua.

Ngược lại, khối này bán ra 887.590 đơn vị, giá trị 18,12 tỷ đồng, giảm  21% về khối lượng nhưng tăng 15% về giá trị so với phiên hôm qua

Như vậy, trong phiên hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 900.520 đơn vị, với tổng giá trị mua ròng tương ứng 16,15 tỷ đồng. Phiên trước, khối ngoại bán ròng nhẹ 27.416 đơn vị, nhưng giá trị là mua ròng 10,99 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất POW với giá trị 16,66 tỷ đồng, tương ứng 1,28 triệu đơn vị. Đứng thứ 2 là HVN với 5,43 tỷ đồng, tương ứng 160.800 đơn vị.

Tiếp theo là LTG 1,89 tỷ đồng; QNS 453 triệu đồng; ACV 364 triệu đồng; LPB 300 triệu đồng…

Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh nhất BSR với giá trị gần 6 tỷ đồng, tương ứng 402.000 đơn vị. Tiếp theo là GVR với 1,9 tỷ đồng; VEA 1,6 tỷ đồng; NSG 118 triệu đồng…

Tính chung trên cả 3 sàn trong phiên 27/7, khối ngoại đã mua ròng hơn 2,06 triệu đơn vị, với tổng giá trị mua ròng tương ứng 30,7 tỷ đồng. Trong khi phiên trước, khối ngoại  bán ròng hơn 1,19 triệu đơn vị, nhưng giá trị là mua ròng 51,18 tỷ đồng.

Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.