(ĐTCK) Nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện 2 phiên mua ròng liên tiếp trên thị trường, với giá trị phiên hôm nay là 134,49 tỷ đồng, so với phiên hôm qua là gần 45 tỷ đồng.

Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào hơn 13,49 triệu đơn vị, giá trị 757,16 tỷ đồng, tăng hơn 20% cả về khối lượng và giá trị so với phiên hôm qua (21/6).

Ngược lại, khối này bán ra hơn 10,75 triệu đơn vị, giá trị 581,38 tỷ đồng, tăng nhẹ gần 4% về khối lượng và 3% về giá trị so với phiên hôm qua.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại đã mua ròng hơn 2,73 triệu đơn vị, với tổng giá trị mua ròng tương ứng 175,78 tỷ đồng. Phiên trước, khối ngoại mua ròng 834.170 đơn vị, giá trị mua ròng 66,98 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất VNM với giá trị 69,6 tỷ đồng, tương ứng 395.050 đơn vị. Đứng thứ 2 là HPG với 46,2 tỷ đồng, tương ứng 1,15 triệu đơn vị. Tiếp theo là GAS với 27,6 tỷ đồng, tương ứng 306.770 đơn vị.

Các mã được mua ròng khác còn có SSI 19,8 tỷ đồng; VJC 16,1 tỷ đồng; HDB 13,1 tỷ đồng; DXG 12 tỷ đồng; STB 11,8 tỷ đồng; CTG 8 tỷ đồng; GEX 6,6 tỷ đồng...

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất VIC với giá trị gần 16 tỷ đồng, tương ứng 129.590 đơn vị. Đứng thứ 2 là MSN với 13,6 tỷ đồng, tương ứng 169.720 đơn vị. Tiếp theo là VRE với 12,6 tỷ đồng, tương ứng 321.070 đơn vị.

Các mã bị bán ròng khác còn có VND 7,7 tỷ đồng; DPM 6,4 tỷ đồng; VHM 4,3 tỷ đồng; BID 4 tỷ đồng; DPR 3,3 tỷ đồng; NVL 3 tỷ đồng; PLX 1,1 tỷ đồng...

Trên sàn HNX, khối ngoại mua vào hơn 2,11 triệu đơn vị, giá trị 23,65 tỷ đồng, gấp hơn 6 lần về khối lượng và gần 6 lần về giá trị so với phiên hôm qua.

Ngược lại, khối này bán ra hơn 2,78 triệu đơn vị, giá trị 63,77 tỷ đồng, tăng 58% về khối lượng và 67% về giá trị so với phiên hôm qua.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại đã bán ròng 669.315 đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 40,12 tỷ đồng. Phiên trước, khối ngoại bán ròng hơn 1,41 triệu đơn vị, giá trị bán ròng 34,18 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất PVS với giá trị 17,9 tỷ đồng, tương ứng 1,05 triệu đơn vị. Đứng thứ 2 là QNC với 4 tỷ đồng, tương ứng 940.000 đơn vị. Tiếp theo là BVS 126 triệu đồng; KKC 106 triệu đồng; WCS 53 triệu đồng...

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất VGC với giá trị 57,7 tỷ đồng, tương ứng 2,43 triệu đơn vị. Đứng thứ 2 là PLC với 1,38 tỷ đồng, tương ứng 89.300 đơn vị. Tiếp theo là CEO 614 triệu đồng; PGS 558 triệu đồng; L14 với 510 triệu đồng; DHT 327 triệu đồng...

Trên sàn UpCoM, khối ngoại mua vào 924.072 đơn vị, giá trị 41,4 tỷ đồng, bằng 1/2 về khối lượng nhưng tăng nhẹ hơn 4% về giá trị so với phiên hôm qua.

Ngược lại, khối này bán ra hơn 1,76 triệu đơn vị, giá trị 42,57 tỷ đồng, tăng 35% về khối lượng và 54% về giá trị so với phiên hôm qua.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại đã bán ròng 842.581 đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 1,17 tỷ đồng. Phiên trước, khối ngoại mua ròng 529.500 đơn vị, giá trị mua ròng 12,13 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất ACV với giá trị 7,7 tỷ đồng, tương ứng 84.600 đơn vị. Đứng thứ 2 là QNS với 3,96 tỷ đồng, tương ứng 105.300 đơn vị. Tiếp theo là HVN với 3 tỷ đồng, tương ứng 90.272 đơn vị.

Các mã được mua ròng khác còn có SCS 1,74 tỷ đồng; BCM 302 triệu đồng; GEG 112 triệu đồng...

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất BSR với giá trị 10,6 tỷ đồng, tương ứng 600.000 đơn vị. Đứng thứ 2 là OIL với gần 6 tỷ đồng, tương ứng 370.000 đơn vị. Tiếp theo là GVR 1,1 tỷ đồng; POW 585 triệu đồng; WSB 23 triẹu đồng..

Tính chung trên cả 3 sàn trong phiên 22/6, khối ngoại đã mua ròng hơn 1,22 triệu đơn vị, với tổng giá trị mua ròng tương ứng 134,49 tỷ đồng. Trong khi phiên trước, khối ngoại bán ròng nhẹ 55.594 đơn vị, nhưng tổng giá trị lại là mua ròng 44,93 tỷ đồng.

Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.