(ĐTCK) Sau khi bán ròng hơn 362 tỷ đồng trong phiên điều chỉnh hôm qua, khối ngoại đã quay trở lại mua ròng 128,32 tỷ đồng trong phiên VN-Index có thời điểm vọt lên ngưỡng lịch sử mới hơn 1.200 điểm.

Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào hơn 38,09 triệu đơn vị, giá trị 1.757,41 tỷ đồng, tăng gần 60% về khối lượng và hơn 28% về khối lượng so với phiên hôm qua (3/4).

Ngược lại, khối này bán ra hơn 33,55 triệu đơn vị, với giá trị 1.614,19 tỷ đồng, tăng gần 15% về khối lượng nhưng giảm 6% về giá trị so với phiên hôm qua.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng hơn 4,53 triệu đơn vị, với tổng giá trị mua ròng tương ứng 143,22 tỷ đồng. (Phiên trước, khối ngoại bán ròng hơn 5,43 triệu đơn vị, giá trị bán ròng 339,56 tỷ đồng).

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất HDB với giá trị 46,7 tỷ đồng, tương ứng hơn 1 triệu đơn vị. Đứng thứ 2 là NT2 với giá trị 39,8 tỷ đồng, tương ứng 1,38 triệu đơn vị.

Tiếp theo là HPG với giá trị 32,4 tỷ đồng, tương ứng 549.840 đơn vị. NVL được mua 31,3 tỷ đồng, tương ứng 440.930 đơn vị.

Các mã được mua ròng khác tiếp theo là KBC (14,6 tỷ đồng); GEX (15,5 tỷ đồng); VNM (15,6 tỷ đồng); HBC (15,8 tỷ đồng); HSG (17,7 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất MSN với giá trị 54,5 tỷ đồng, tương ứng 484.170 đơn vị. Đứng thứ 2 là CTD với giá trị 28 tỷ đồng, tương ứng 188.210 đơn vị. Tiếp theo là DXG với giá trị 18,2 tỷ đồng, tương ứng 481.400 đơn vị.

Các mã bị bán ròng khác còn có VNS (3,3 tỷ đồng); STB (3,9 tỷ đồng); VJC (5,1 tỷ đồng); KDH (5,5 tỷ đồng); VHC (6,74 tỷ đồng); VND (6,65 tỷ đồng); GAS (10,8 tỷ đồng).

Trên sàn HNX, khối ngoại mua vào hơn 1,44 triệu đơn vị, giá trị 20,85 tỷ đồng, giảm 42% về khối lượng và chỉ bằng 1/3 về giá trị so với phiên hôm qua.

Ngược lại, khối này bán ra hơn 3,15 triệu đơn vị, giá trị 55,74 tỷ đồng, giảm 43% về khối lượng và 40% về giá trị so với phiên hôm qua.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại bán ròng hơn 1,71 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 34,89 tỷ đồng. (Phiên trước, khối ngoại bán ròng xấp xỉ 3 triệu đơn vị, giá trị bán ròng 30,51 tỷ đồng).

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất CEO với giá trị 4,33 tỷ đồng, tương ứng 275.900 đơn vị. Đứng thứ 2 là SHB với giá trị 2,15 tỷ đồng, tương ứng 161.940 đơn vị. Tiếp theo là KLF với giá trị 953 triệu đồng, tương ứng 396.500 đơn vị.

Các mã được mua ròng khác có VNR (233 triệu đồng); PGS (370 triệu đồng): NVB (382 triệu đồng); CIA (812 triệu đồng).

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất VGC với giá trị hơn 31,8 tỷ đồng, tương ứng 1,24 triệu đơn vị, và cũng là mã bị bán ròng lớn nhất về khối lượng.

Đứng thứ 2 là HUT với giá trị 3,66 tỷ đồng, tương ứng 365.650 đơn vị. Tiếp theo là NDN với giá trị 1,85 tỷ đồng, tương ứng 87.000 đơn  vị.

Các mã bị bán ròng khác có DBC (528 triệu đồng); PVX (785 triệu đồng); KVC (792 triệu đồng); PVS (1,05 tỷ đồng); VCG (1,6 tỷ đông).

Trên sàn UpCoM, khối ngoại mua vào hơn 1,5 triệu đơn vị, giá trị 50,52 tỷ đồng, giảm hơn 25% về khối lượng và hơn 9% về giá trị so với phiên hôm qua.

Ngược lại, khối này bán ra hơn 1,38 triệu đơn vị, giá trị 20,53 tỷ đồng, giảm hơn 32% về khối lượng và 57% về giá trị so với phiên hôm qua.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng 117.719 đơn vị, với tổng giá trị mua ròng tương ứng 19,99 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất TBD với giá trị 16,7 tỷ đồng, tương ứng 244.525 đơn vị. Đứng thứ 2 là QNS với giá trị 4,86 tỷ đồng, tương ứng 85.000 đơn vị. Tiếp theo là BSR với giá trị 3,26 tỷ đồng, tương ứng 131.200 đơn vị.

Các mã được mua ròng khác có ACV (715 triệu đồng); BCM (1,47 tỷ đồng); SCS (1,62 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất OIL với giá trị 6,65 tỷ đồng, tương ứng 327.000 đơn vị. Đứng thứ 2 là IDC với giá trị 3,11 tỷ đồng, tương ứng 130.000 đơn vị. Tiếp theo là GDW với 194 triệu đồng, tương ứng 12.100 đơn vị.

Tính chung trên cả 3 sàn trong phiên 4/4, khối ngoại mua ròng hơn 2,93 triệu đơn vị, với tổng giá trị mua ròng tương ứng 128,32 tỷ đồng. Trong khi phiên trước, khối ngoại bán ròng hơn 8,45 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng 362,62 tỷ đồng. 

Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.