(ĐTCK) Sau khi mua ròng mạnh hơn 400 tỷ đồng trong phiên cuối tuần trước, khối ngoại tiếp tục mua ròng trong phiên đầu tuần khi VN-Index đạt đỉnh lịch sử mới, tuy nhiên giá trị lại sụt giảm mạnh xuống chỉ còn 77,94 tỷ đồng.

Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào hơn 12,33 triệu đơn vị, giá trị 808,49 tỷ đồng, giảm gần 39% về khối lượng và 38% về giá trị so với phiên cuối tuần trước (30/3).

Ngược lại, khối này bán ra hơn 12,25 triệu đơn vị, giá trị 744,3 tỷ đồng, giảm nhẹ về khối lượng và 22% về giá trị so với phiên cuối tuần trước.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng chỉ 81.860 đơn vị, với tổng giá trị mua ròng tương ứng 61,19 tỷ đồng. (Phiên trước, khối ngoại mua ròng hơn 7,35 triệu đơn vị, với giá trị mua ròng 352,2 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất VIC với giá trị 37,5 tỷ đồng, tương ứng 306.490 đơn vị. Đứng thứ 2 là VCB với giá trị 19,5 tỷ đồng, tương ứng 265.940 đơn vị. Tiếp theo là HPG với giá trị 18,3 tỷ đồng, tương ứng 306.240 đơn vị.

DXG được mua 13 tỷ đồng, tương ứng 353.720 đơn vị. NKG được mua ròng 12,7 tỷ đồng, tương ứng 391.020 đơn vị, và là mã được mua ròng lớn nhất về khối lượng.

Các mã được mua ròng khác là DHG 5,5 tỷ đồng; BID 6,4 tỷ đồng; CTD 6,6 tỷ đồng; HDB 7,5 tỷ đồng; HBC 8,54 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất HCM với giá trị 23,8 tỷ đồng, tương ứng 279.090 đơn vị. Đứng thứ 2 là KBC với giá trị 13,4 tỷ đồng, tương ứng 975.250 đơn vị. Tiếp theo là VNM với giá trị 13 tỷ đồng, tương ứng 64.320 đơn vị.

Các mã bị bán ròng khác có DPM 4,8 tỷ đồng; SAB 5,2 tỷ đồng; VND 6,7 tỷ đồng; VJC 8 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua vào chỉ 529.211 đơn vị, giá trị 14,97 tỷ đồng, khối lượng giảm còn một nửa và giảm 15% về giá trị so với phiên cuối tuần trước.

Ngược lại, khối này bán ra hơn 2,02 triệu đơn vị, giá trị 29,45 tỷ đồng, tăng 55% về khối lượng và gấp đôi về giá trị so với phiên cuối tuần trước.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại bán ròng 1,49 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 14,48 tỷ đồng. (Phiên trước, khối ngoại bán ròng 208.553 đơn vị, nhưng tổng giá trị là mua ròng 3,16 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất SHS với giá trị 2,25 tỷ đồng, tương ứng 95.200 đơn vị. Đứng thứ 2 là VCS với giá trị 2,13 tỷ đồng, tương ứng 8.110 đơn vị. Tiếp theo là BVS với giá trị chỉ hơn 650 triệu đồng, tương ứng 33.300 đơn vị.

Các mã được mua ròng khác như KHS 181 triệu đồng; IDV 206 triệu đồng; CEO 491 triệu đồng…

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất VGC với giá trị 11,4 tỷ đồng, tương ứng 444.600 đơn vị. Đứng thứ 2 là SPI với giá trị 1,89 tỷ đồng, tương ứng 750.000 đơn vị.

Tiếp theo là PVS với giá trị 1,55 tỷ đồng, tương ứng 71.700 đơn vị; VIX bị bán ròng 1 tỷ đồng, tương ứng 129.700 đơn vị.

Các mã bị bán ròng khác như VCG 654 triệu đồng; HUT 791 triệu đồng; DNP 8933 triệu đồng…

Trên sàn UpCoM, khối ngoại mua vào hơn 2,21 triệu đơn vị, giá trị 61,97 tỷ đồng, tăng hơn 25% về khối lượng và 30% về giá trị so với phiên cuối tuần trước.

Ngược lại, khối này bán ra 1,19 triệu đơn vị, giá trị 33,74 tỷ đồng, gấp hơn 7,5 lần về khối lượng và 14 lần về giá trị so với phiên cuối tuần trước.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng hơn 1,02 triệu đơn vị, với tổng giá trị mua ròng tương ứng 28,23 tỷ đồng. (Phiên trước, khối ngoại mua ròng hơn 1,61 triệu đơn vị, giá trị mua ròng 45,19 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất POW với giá trị 12,6 tỷ đồng, tương ứng 765.500 đơn vị. Đứng thứ 2 là ACV với giá trị 6,3 tỷ đồng, tương ứng 60.500 đơn vị. Tiếp theo là QNS với giá trị 5 tỷ đồng, tương ứng 85.500 đơn vị.

Các mã được mua ròng khác có WSB 825 triệu đồng; BCM 886 triệu đồng; MCH 1 tỷ đồng; GVR 2,1 tỷ đồng; SCS 2,9 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất BSR với giá trị 2,4 tỷ đồng, tương ứng 93.100 đơn vị. Đứng thứ 2 là OIL với giá trị 1,45 tỷ đồng, tương ứng 68.900  đơn vị. Tiếp theo là IDC với giá trị 1,12 tỷ đồng, tương ứng 46.000 đơn vị. PGV bị bán ròng 119 triệu đồng.

Tính chung trên cả 3 sàn trong phiên 2/4, khối ngoại bán ròng 381.741 đơn vị, nhưng tổng giá trị tương ứng lại là mua ròng 77,94 tỷ đồng. Trong khi phiên trước, khối ngoại mua ròng hơn 8,75 triệu đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng 400,55 tỷ đồng.

Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.