(ĐTCK) Nhà đầu tư nước ngoài đã có 3 phiên liên tiếp bán ròng trên thị trường chứng khoán với giá trị tăng dần và vọt lên 226,25 tỷ đồng trong phiên đầu tháng 8 hôm nay. 2 Phiên trước, con số bán ròng là 55,43 tỷ và 51,04 tỷ đồng.

Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào hơn 10,36 triệu đơn vị, giá trị 485,74 tỷ đồng, giảm gần 8% về khối lượng nhưng tăng 6% về giá trị so với phiên hôm qua (31/7).

Ngược lại, khối này bán ra hơn 13,13 triệu đơn vị, giá trị 723,36 tỷ đồng, tăng 37% cả về khối lượng và giá trị so với phiên hôm qua.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại đã bán ròng hơn 2,77 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 237,63 tỷ đồng. Phiên trước, khối ngoại mua ròng hơn 1,64 triệu đơn vị, nhưng giá trị là bán ròng 69,26 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất HDB với giá trị 37,7 tỷ đồng, tương ứng hơn 1,05 triệu đơn vị. Đứng thứ 2 là HPG với 35 tỷ đồng, tương ứng 928.110 đơn vị. Tiếp theo là VCB với 32,6 tỷ đồng, tương ứng 554.240 đơn vị.

Các mã được mua ròng khác còn có SSI 13,3 tỷ đồng; GAS 9,7 tỷ đồng; CTD 4,8 tỷ đồng; KSB 2,8 tỷ đồng; DPM 2,6 tỷ đồng; STB 2,5 tỷ đồng; AST 2,1 tỷ đồng…

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất VIC với giá trị 249,7 tỷ đồng, tương ứng 2,21 triệu đơn vị. Đứng thứ 2 là PVD với 41,3 tỷ đồng, tương ứng 2,95 triệu đơn vị. Tiếp theo là VHM với 32,6 tỷ đồng, tương ứng 298.720 đơn vị.

Các mã bị bán ròng khác còn có NVL 31,5 tỷ đồng; VJC 10 tỷ đồng; GEX 9,7 tỷ đồng; VNM 6,1 tỷ đồng; VRE 4 tỷ đồng; BID 3,2 tỷ đồng; DHG 2,9 tỷ đồng…

Trên sàn HNX, khối ngoại mua vào hơn 1,34 triệu đơn vị, giá trị 34,63 tỷ đồng, tăng 34% về khối lượng và gấp đôi về giá trị so với phiên hôm qua.

Ngược lại, khối này bán ra hơn 1,45 triệu đơn vị, giá trị 37,86 tỷ đồng, gấp 2,5 lần về khối lượng và 5,5 lần về giá trị so với phiên hôm qua.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại đã bán ròng 106.930 đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 3,23 tỷ đồng. Phiên trước, khối ngoại mua ròng 450.699 đơn vị, giá trị mua ròng 9,97 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất DGL với giá trị 1,87 tỷ đồng, tương ứng 52.300 đơn vị.Tiếp theo là TIG với 437 triệu đồng; TV2 với 362 triệu đồng; SHB 227 triệu đồng; SHS 179 triệu đồng…

Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh nhất PVS với giá trị 3,78 tỷ đồng, tương ứng 212.690 đơn vị. Tiếp theo là CSC 1,44 tỷ đồng; DGC 1,1 tỷ đồng; CEO 279 triệu đồng; INN 126 triệu đồng…

Trên sàn UpCoM, khối ngoại mua vào hơn 1,28 triệu đơn vị, giá trị 35,31 tỷ đồng, giảm 18% về khối lượng và chỉ hơn 3% về giá trị so với phiên hôm qua.

Ngược lại, khối này bán ra hơn 1,22 triệu đơn vị, giá trị 20,7 tỷ đồng, giảm 28% về khối lượng và 36% về giá trị so với phiên hôm qua.

Như vậy, trong phiên hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 57.280 đơn vị, với tổng giá trị mua ròng tương ứng 14,61 tỷ đồng. Phiên trước, khối ngoại bán ròng 136.045 đơn vị, nhưng giá trị là mua ròng 3,86 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất VEA với giá trị 16,5 tỷ đồng, tương ứng 718.000 đơn vị. Đứng thứ 2 là ACV với hơn 6,33 tỷ đồng, tương ứng 72.900 đơn vị.

Tiếp theo là QNS 4,44 tỷ đồng; POW 1,88 tỷ đồng; CTR 103 triệu đồng; TCW 65 triệu đồng...

Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh nhất BSR với giá trị 13,1 tỷ đồng, tương ứng 810.000 đơn vị. Đứng thứ 2 là VGT với 1,2 tỷ đồng, tương ứng 129.500 đơn vị.

Tiếp theo là GVR 414 triệu đồng; MSR 193 triệu đồng; IFS 79 triệu đồng…

Tính chung trên cả 3 sàn trong phiên 1/8, khối ngoại đã bán ròng hơn 2,82 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 226,25 tỷ đồng. Trong khi phiên trước, khối ngoại mua  ròng hơn 1,95 triệu đơn vị, nhưng giá trị là bán ròng 55,43 tỷ đồng.

Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.