(ĐTCK) Nhà đầu tư nước ngoài có phiên bán ròng thứ 2 liên tiếp trong tuần này vào phiên giao dịch cuối tuần hôm nay, nhưng giá trị đã giảm khá nhiều, chỉ còn 36,84 tỷ đồng so với hơn 62 tỷ đồng phiên hôm qua.

Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào hơn 9,68 triệu đơn vị, giá trị 394,68 tỷ đồng, tăng hơn 37% về khối lượng và 86% về giá trị so với phiên hôm qua (12/7).

Ngược lại, khối này bán ra hơn 10,94 triệu đơn vị, giá trị 436,89 tỷ đồng, tăng 26% về khối lượng và 58% về giá trị so với phiên hôm qua.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại đã bán ròng hơn 1,26 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 42,2 tỷ đồng. Phiên trước, khối ngoại  bán ròng hơn 1,62 triệu đơn vị, giá trị bán ròng 64,26 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất VCB với giá trị 38,1 tỷ đồng, tương ứng 705.200 đơn vị. Đứng thứ  2 là DXG với giá trị 17,6 tỷ đồng, tương ứng 794.750 đơn vị. Tiếp theo là CTD với 15,5 tỷ đồng, tương ứng 109.710 đơn vị.

Các mã được mua ròng khác còn có GAS 8,9 tỷ đồng; YEG 7 tỷ đồng; HPG 7 tỷ đồng; CTG 5 tỷ đồng; E1VFVN30 4,4 tỷ đồng; BVH 3,2 tỷ đồng; SSI 3,1 tỷ đồng...

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất VIC với giá trị 24,5 tỷ đồng, tương ứng 238.260 đơn vị. Đứng thứ 2 là MSN với 15,7 tỷ đồng, tương ứng 210.270 đơn vị. Tiếp theo là BID với 12,4 tỷ đồng, tương ưungs 528.830 đơn vị.

Các mã bị bán ròng khác còn có VRE 10,8 tỷ đồng; VJC 9,5 tỷ đồng; SAB 9,2 tỷ đồng; PVD 6,1 tỷ đồng; CSM 4,8 tỷ đồng; FLC 3,6 tỷ đồng; VHM 2,2 tỷ đồng...

Trên sàn HNX, khối ngoại mua vào 884.442 đơn vị, giá trị 12,07 tỷ đồng, tăng gần 20% về khối lượng và 6% về giá trịso với phiên hôm qua.

Ngược lại, khối này bán ra hơn 1,95 triệu đơn vị, giá trị 13,18 tỷ đồng, gấp hơn 2 lầ về khối lượng và tăng 24% về giá trị so với phiên hôm qua.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại đã bán ròng hơn 1,06 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 1,11 tỷ đồng. Phiên trước, khối ngoại bán ròng 88.253 đơn vị, nhưng tổng giá là mua ròng gần 0,8 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất VGC với giá trị 6,05 tỷ đồng, tương ứng 340.100 đơn vị. Đứng thứ  2là SHS với 1,44 tỷ đồng, tương ứng 116.400 đơn vị.

Tiếp theo là DHT 461 triệu đồng; VCG 328 triệu đồng; VIX 278 triệu đồng…

Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh nhất HUT với giá trị 5,3 tỷ đồng, tương ứng 1,1 triệu đơn vị. Đứng thứ 2 là SD9 với 1,27 tỷ đồng, tương ứng 177.200 đơn vị.

Tiếp theo là MBG 908 triệu đồng; PVS 788 triệu đồng; VIT 578 triệu đồng; CAP 400 triệu đồng…

Trên sàn UpCoM, khối ngoại mua vào 596.041 đơn vị, giá trị 21,99 tỷ đồng, bằng 1/2 về khối lượng và giảm 23% về giá trị so với phiên hôm qua.

Ngược lại, khối này bán ra 902.800 đơn vị, giá trị 15,52 tỷ đồng, giảm 20% về khối lượng và 44% về giá trị so với phiên hôm qua.

Như vậy, trong phiên hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 306.759 đơn vị, nhưng tổng giá trị tương ứng lại là mua ròng 6,47 tỷ đồng. Phiên trước, khối ngoại mua ròng 14.095 đơn vị, giá trị mua ròng 0,74 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất KDF với giá trị 3,57 tỷ đồng, tương ứng 102.200 đơn vị. Đứng thứ 2 là ACV với 3,56 tỷ đồng, tương ứng 44.200 đơn vị.

Tiếp theo là QNS 2,68 tỷ đồng; HVN 2,1 tỷ đồng; SDI 406 triệu đồng; SGN 339 triệu đồng; POW 335 triệu đồng…

Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh nhất GVR với giá trị 2,8 tỷ đồng, tương ứng 340.000 đơn vị. Đứng thứ 2 là BSR với 2,51 tỷ đồng, tương ứng 175.700 đơn vị.

Tiếp theo là OIL 943 triệu đồng; VGT 449 triệu đồng; ART 114 triệu đồng; SCS 101 triệu đồng..

Tính chung trên cả 3 sàn trong phiên 13/7, khối ngoại đã bán ròng hơn 1,54 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 36,84 tỷ đồng. Trong khi phiên trước, khối ngoại bán ròng gần 1,7 triệu đơn vị, giá trị bán ròng 62,72 tỷ đồng.

Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.