(ĐTCK) Nhà đầu tư vẫn tiếp tục bán ròng trên thị trường chứng khoán, nhưng giá trị đã giảm dần qua những phiên gần đây, và đến phiên hôm nay chỉ còn 73,67 tỷ đồng.

Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào hơn 13,96 triệu đơn vị, giá trị 665,92 tỷ đồng, tăng 34% về khối lượng và 83% về giá trị so với phiên hôm qua (9/7).

Ngược lại, khối này bán ra hơn 16,4 triệu đơn vị, giá trị 746,32 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% về khối lượng nhưng tăng 45% về giá trị so với phiên hôm qua.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại đã bán ròng hơn 2,44 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 80,39 tỷ đồng. Phiên trước, khối ngoại bán ròng hơn 6,33 triệu đơn vị, giá trị bán ròng 150,02 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất VJC với giá trị 20,6 tỷ đồng, tương ứng 156.030 đơn vị. Đứng thứ 2 là CTD với 10 tỷ đồng, tương ứng 70.910 đơn vị. Tiếp theo là NT2 với 9,56 tỷ đồng, tương ứng 317.790 đơn vị.

Các mã được mua ròng khác còn có VCI 7,63 tỷ đồng; HPG 7,4 tỷ đồng; SSI 6,48 tỷ đồng; CVT 4,26 tỷ đồng; HDB 3,5 tỷ đồng; CTG  2,64 tỷ đồng; E1VFN30 2,5 tỷ đồng…

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất VIC với giá trị 43,3 tỷ đồng, tương ứng 417.720 đơn vị. Đứng thứ 2 là VHM với 20,2 tỷ đồng, tương ứng 184.550 đơn vị. Tiếp theo là MSN với 14,45 tỷ đồng, tương ứng 194.920 đơn vị.

Các mã bị bán ròng khác còn có NVL 12,8 tỷ đồng; CII 9,84 tỷ đồng; VCB 9,44 tỷ đồng; VNM 6,8 tỷ đồng; SAB 6,5 tỷ đồng; NVT 5,5 tỷ đồng; PVD 5,3 tỷ đồng…

Trên sàn HNX, khối ngoại mua vào 937.387 đơn vị, giá trị 20,81 tỷ đồng, giảm mạnh 62% về khối lượng và 46% về giá trị so với phiên hôm qua.

Ngược lại, khối này bán ra 599.220 đơn vị, giá trị 8,95 tỷ đồng, bằng 1/3 cả về khối lượng và giá trị so với phiên hôm qua.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại đã mua ròng 338.167 đơn vị, với tổng giá trị mua ròng tương ứng 11,87 tỷ đồng. Phiên trước, khối ngoại mua ròng 694.600 đơn vị, giá trị mua ròng 10,71 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất DL1 với giá trị gần 11,5 tỷ đồng, tương ứng 317.750 đơn vị. Đứng thứ 2 là VGC với gần 3,2 tỷ đồng, tương ứng 198.300 đơn vị.

Tiếp theo là SHS với 926 triệu đồng; SHB 603 triệu đồng; TV2 282 triệu đồng; VCS 202 triệu đồng…

Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh nhất HMH với giá trị 2,86 tỷ đồng, tương ứng 239.100 đơn vị. Tiếp theo là PVS 794 triệu đồng; LAS 641 triệu đồng; TV3 405 triệu đồng; TAG 184 triệu đồng…

Trên sàn UpCoM, khối ngoại mua vào hơn 1,77 triệu đơn vị, giá trị 110,49 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần về khối lượng và 5 lần về giá trị so với phiên hôm qua.

Ngược lại, khối này bán ra hơn 2,97 triệu đơn vị, giá trị 115,64 tỷ đồng, tăng 15% về giá trị và 174% về giá trị so với phiên hôm qua.

Như vậy, trong phiên hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng hơn 1,19 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 5,15 tỷ đồng. Phiên trước, khối ngoại bán ròng hơn 1,78 triệu đơn vị, giá trị bán ròng 22,2 tỷ đồng

Phiên hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất  KDF với giá trị 18,2 tỷ đồng, tương ứng 510.900 đơn vị. Đứng thứ 2 là ACV với hơn 1,6 tỷ đồng, tương ứng 18.900 đơn vị.

Tiếp theo là HVN 287 triệu đồng; BBT 109 triệu đồng; GEG 102 triệu đồng; NSG 99,9 triệu đồng…

Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh nhất BSR với giá trị 17 tỷ đồng, tương ứng hơn 1,09 triệu đơn vị. Đứng thứ 2 là OIL với 5,9 tỷ đồng, tương ứng 408.801 đơn vị.

Tiếp theo là POW 1,7 tỷ đồng; ART 489 triệu đồng; LPB 455 triệu đồng; SKH 106 triệu đồng…

Tính chung trên cả 3 sàn trong phiên 10/7, khối ngoại đã bán ròng hơn 3,27 triệu đơn vị, với tổng giá trị 73,67 tỷ đồng. Trong khi phiên trước, khối ngoại bán ròng hơn 7,42 triệu đơn vị, giá trị bán ròng 161,51 tỷ đồng

Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.