(ĐTCK) Sau phiên bán ròng gần 150 tỷ đồng phiên hôm qua, nhà đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục bán ròng trên thị trường chứng khoán trong phiên hôm nay 9/8, nhưng giá trị đã giảm khá nhiều, chỉ còn 36,57 tỷ đồng.

Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào hơn 12,04 triệu đơn vị, giá trị 567,53 tỷ đồng, tăng hơn 8% về khối lượng và 16% về giá trị so với phiên hôm qua (8/8).

Ngược lại, khối này bán ra hơn 11,6 triệu đơn vị, giá trị 603,8 tỷ đồng, giảm 6% về khối lượng và 7,5% về giá trị so với phiên hôm qua.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại đã mua ròng 442.670 đơn vị, nhưng tổng giá trị tương tứng lại là bán ròng 36,27 tỷ đồng. Phiên trước, khối ngoại bán ròng 1,2 triệu đơn vị, giá trị bán ròng 166,13 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất VCB với giá trị 53,6 tỷ đồng, tương ứng 863.870 đơn vị. Đứng thứ 2 là MSN với 25 tỷ đồng, tương ứng 278.460 đơn vị. Tiếp theo là DXG với 24,4 tỷ đồng, tương ứng 903.200 đơn vị.

Các mã được mua ròng khác còn có GAS 23,7 tỷ đồng; BID 11,3 tỷ đồng; SAB 10,5 tỷ đồng; KBC 7,7 tỷ đồng; BVH 6,4 tỷ đồng; STB 3,2 tỷ đồng; CTD 3 tỷ đồng…

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất VNM với giá trị 47,9 tỷ đồng, tương ứng 303.600 đơn vị. Đứng thứ 2 là VIC với 46,1 tỷ đồng, tương ứng 436.510 đơn vị. Tiếp theo là NVL với 24,9 tỷ đồng, tương ứng 397.400 triệu đơn vị.

Các mã bị bán ròng khác còn có VHM 24,6 tỷ đồng; PVD 17,6 tỷ đồng; DHG 15,2 tỷ đồng; VRE 10,9 tỷ đồng; VHC 7,1 tỷ đồng; HPG 4,7 tỷ đồng; HBC 3,4 tỷ đồng…

Trên sàn HNX, khối ngoại mua vào hơn 1,88 triệu đơn vị, giá trị 29,82 tỷ đồng, gấp 3 lần cả khối lượng và giá trị so với phiên hôm qua.

Ngược lại, khối này bán ra gần 1,87 triệu đơn vị, giá trị 32 tỷ đồng, tăng 57% về khối lượng và gần gấp đôi về giá trị so với phiên hôm qua.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại đã mua ròng nhẹ 13.842 đơn vị, nhưng tổng giá trị tương ứng là bán ròng 2,18 tỷ đồng. Phiên trước, khối ngoại bán ròng 623.036 đơn vị, giá trị bán ròng 7,26 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất SHB với giá trị 3,4 tỷ đồng, tương ứng 419.120 đơn vị.

Tiếp theo là SHS 773 triệu đồng; WCS 214 triệu đồng; HMH 113 triệu đồng; QTC 108 triệu đồng…

Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh nhất VGC với giá trị 2,27 tỷ đồng, tương ứng 133.800 đơn vị. Tiếp theo là DGL với 1,77 tỷ đồng; HUT 1 tỷ đồng; PVS 971 triệu đồng; TNG 261 triệu đồng…

Trên sàn UPCoM, khối ngoại mua vào hơn 1,66 triệu đơn vị, giá trị 35,48 tỷ đồng, giảm 32% về khối lượng và 43% về giá trị so với phiên hôm qua.

Ngược lại, khối này bán ra hơn 2,09 triệu đơn vị, giá trị 33,6 tỷ đồng, giảm nhẹ chỉ hơn 1% về khối lượng và 14% về giá trị so với phiên hôm qua.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại đã bán ròng 425.504 đơn vị, nhưng tổng giá trị tương ứng lại là mua ròng 1,88 tỷ đồng. Phiên trước, khối ngoại mua ròng 312.350 đơn vị, giá trị mua ròng 23,87 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất VEA với giá trị 14,36 tỷ đồng, tương ứng 567.700 đơn vị. Đứng thứ 2 là QNS với 4,13 tỷ đồng, tương ứng 101.600 đơn vị.

Tiếp theo là ACV với 1,64 tỷ đồng; HVN 546 triệu đồng; SDI 126 triệu đồng; TCW 113 triệu đồng…

Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh nhất BSR với giá trị 14,5 tỷ đồng, tương ứng 789.000 đơn vị. Đứng thứ 2 là OIL với 2,54 tỷ đồng, tương ứng 160.500 đơn vị.

Tiếp theo là VGT 2 tỷ đồng; MCH 342 triệu đồng; LPB 152 triệu đồng; HEC 79 triệu đồng…

Tính chung trên cả 3 sàn trong phiên 9/8, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng nhẹ 31.008 đơn vị, nhưng tổng giá trị tương ứng là bán ròng 36,57 tỷ đồng. Trong khi phiên trước, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 273.464 đơn vị, giá trị bán ròng 149,52 tỷ đồng.

Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.