(ĐTCK) Trong phiên giao dịch ngày Thứ tư với việc biên độ dao động của VN-Index hơn 36 điểm thì khối ngoại đã bán ròng mạnh 593,92 tỷ đồng, trong đó xả mạnh VIC với giá trị hơn 536 tỷ đồng.

Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào hơn 17,13 triệu đơn vị, giá trị 995,88 tỷ đồng, giảm nhẹ 6% về khối ngoại nhưng tăng nhẹ về giá trị so với phiên hôm qua (23/4).

Ngược lại, khối này bán ra hơn 21,11 triệu đơn vị, giá trị 1.613,37 tỷ đồng, tăng hơn 44% về khối lượng và 67% về giá trị so với phiên hôm qua.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại bán ròng hơn 3,98 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ướng 617,49 tỷ đồng. (Phiên trước, khối ngoại mua ròng hơn 3,61 triệu đơn vị, nhưng tổng giá trị lại là bán ròng 2,22 tỷ đồng).

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất VRE với giá trị 37,3 tỷ đồng, tương ứng 795.950 đơn vị. Đứng thứ 2 là SSI với giá trị 34,3 tỷ đồng, tương ứng 893.720 đơn vị. Tiếp theo là chứng chỉ quỹ E1VFN30 giá trị 31,4 tỷ đồng, tương ứng 1,83 triệu đơn vị.

Các mã được mua ròng khác còn có GAS 29,4 tỷ đồng; MSN 25,6 tỷ đồng; BID 19,2 tỷ đồng; VHC 17,7 tỷ đồng; BVH 12,7 tỷ đồng; HBC 10,3 tỷ đồng; AAA  8,56 tỷ đồng…

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất VIC với giá trị 534,6 tỷ đồng, tương ứng 4,25 triệu đơn vị. Đứng thứ 2 là VJC với giá trị 149 tỷ đồng, tương ứng 766.810 đơn vị. Tiếp theo là HPG với giá trị 75,8 tỷ đồng.

Các mã bị bán ròng khác còn có VCB 28,65 tỷ đồng; NVL 15,3 tỷ đồng; VND 14,76 tỷ đồng; CTD 9,6 tỷ đồng; KBC 8,6 tỷ đồng; DIG 7,96 tỷ đồng; STB 7,85 tỷ đồng…

Trên sàn HNX, khối ngoại mua vào hơn 2,23 triệu đơn vị, giá trị 44,99 tỷ đồng, tăng mạnh 140% cả về khối lượng và giá trị so với phiên hôm qua.

Ngược lại, khối này bán ra hơn 1,58 triệu đơn vị, giá trị 20,79 tỷ đồng, giảm 37% về khối ngoại và 61% về giá trị so với phiên hôm qua.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng 650.655 đơn vị, với tổng giá trị mua ròng tương ứng 24,2 tỷ đồng. (Phiên trước, khối ngoại bán ròng hơn 1,56 triệu đơn vị, giá trị bán ròng 34,73 tỷ đồng).

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất VCG với giá trị 17,78 tỷ đồng, tương ứng 892.100 đơn vị. Đứng thứ 2 là SHS với giá trị 12 tỷ đồng, tương ứng 598.600 đơn vị. Tiếp theo là PVS với giá trị 8,56 tỷ đồng, tương ứng 426.300 đơn vị.

Các mã tiếp theo được mua dưới 300 triệu đồng có TLG, PLC, IDV, BVS…

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất VGC với giá trị 5,84 tỷ đồng, tương ứng 250.100 đơn vị. Đứng thứ 2 là VPI với giá trị 2,71 tỷ đồng, tương ứng 63.800 đơn vị. Tiếp theo là VIX với giá trị 2 tỷ đồng, tương ứng 285.100 đơn vị.

Các mã bị bán ròng khác còn có CEO 1,17 tỷ đồng; KLF 1,16 tỷ đồng; SHB 1,11 tỷ đồng; NTP 689 triệu đồng; CIA 246 triệu đồng…

Trên sàn UpCoM, khối ngoại mua vào chỉ 493.829 đơn vị, giá trị 18,63 tỷ đồng, giảm 27% về khối lượng và 26% về giá trị so với phiên hôm qua.

Ngược lại, khối này bán ra hơn 1,07 triệu đơn vị, giá trị 19,27 tỷ đồng, gấp 5 lần cả về giá rị và khối lượng so với phiên hôm qua.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại bán ròng 578.571 đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 632,63 triệu đồng. (Phiên trước, khối ngoại mua ròng 475.617 đơn vị, giá trị mua ròng 20,47 tỷ đồng).

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất MCH với giá trị 8,17 tỷ đồng, tương ứng 77.600 đơn vị. Đứng thứ 2 là QNS với giá trị 1,33 tỷ đồng, tương ứng 26.000 đơn vị. Tiếp theo là ACV với giá trị 1,16 tỷ đồng, tương ứng 13.019 đơn vị.

Các mã được mua ròng khác còn có HVN 754 triệu đồng; BCM 530 triệu đồng; NHT 170 triệu đồng; ART 170 triệu đồng…

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất OIL với giá trị 5,5 tỷ đồng, tương ứng 345.000 đơn vị. Đứng thứ 2 là POW với giá trị 4,91 tỷ đồng, tương ứng 353.000 đơn vị. Tiếp theo là IDC với giá trị 2,71 tỷ đồng, tương ứng 120.000 đơn vị.

Các mã bị bán ròng khác là BSR 588 triệu đồng; SCS 108 triệu đồng…

Tính chung trên cả 3 sàn trong phiên 24/4, khối ngoại bán ròng hơn 3,91 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 593,92 tỷ đồng. Trong khi phiên trước, khối ngoại mua ròng hơn 2,52 triệu đơm vị, nhưng tổng giá trị tương ứng là bán ròng 16,48 tỷ đồng.

Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.