(ĐTCK) Với tổng giá trị bán ròng 51,64 tỷ đồng trong phiên hôm nay thì ghi nhận khối ngoại đã bán ròng phiên thứ 2 liên tiếp, trong đó nhiều bluechip tiếp tục bị bán ròng như VIC, VCB, VJC, GAS, KBC...

Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào 18,65 triệu đơn vị, giá trị 998,73 tỷ đồng, giảm mạnh 44% về khối lượng và 42% về giá trị so với phiên hôm qua (11/4).

Ngược lại, khối này bán ra hơn 20,26 triệu đơn vị, giá trị 1.060,31 tỷ đồn, giảm 46% về khối lượng và 48% về giá trị so với phiên hôm qua.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại bán ròng hơn 1,61 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 61,58 tỷ đồng. (Phiên trước, khối ngoại bán ròng hơn 4,36 triệu đơn vị, giá trị bán ròng 290,02 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất 2 là SSI với giá trị 65,7 tỷ đồng, tương ứng 1,55 triệu đơn vị, và cũng là mã được mua ròng lớn nhất về khối lượng.

Đứng thứ 2 là HPG với giá trị 50,5 tỷ đồng, tương ứng 825.810 đơn vị. Tiếp theo là VNM với giá trị 36,4 tỷ đồng, tương ứng 186.120 đơn vị.

Các mã được mua ròng khác còn có DHG (25,8 tỷ đồng); VRE (22,2 tỷ đồng); PVD (19,5 tỷ đồng); PLX (18,1 tỷ đồng); KDH (15,7 tỷ đồng); BMP (12,6 tỷ đồng); STB (12,4 tỷ đồng)…

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất VIC với giá trị 172,8 tỷ đồng, tương ứng 1,36 triệu đơn vị. Đứng thứ 2 là VCB với giá trị 77 tỷ đồng, tương ứng 1,09 triệu đơn vị.

Tiếp theo là là VJC với giá trị 44,7 tỷ đồng, tương ứng 213.030 đơn vị. Tiếp theo là KBC với giá trị 32,1 tỷ đồng, tương ứng 2,32 triệu đơn vị, và là mã bị bán ròng lớn nhất về khối lượng.

Các mã bị bán ròng khác còn có GAS (23,4 tỷ đồng); NVL (21,8 tỷ đồng); HSG (19,3 tỷ đồng); DXG (14,7 tỷ đồng); DIG (12,4 tỷ đồng); HDG (8,38 tỷ đồng); HCM (6,3 tỷ đồng); HAG (6,2 tỷ đồng); REE (3,85 tỷ đồng); VCI (3,7 tỷ đồng)...

Trên sàn HNX, khối ngoại mua vào hơn 2,92 triệu đơn vị, giá trị 48,64 tỷ đồng, giảm mạnh 63% về khối lượng và chỉ bằng 1/3 về giá trị so với phiên hôm qua.

Ngược lại, khối này bán ra hơn 3,31 triệu đơn vị, giá trị 51,91 tỷ đồng, tăng 10% về khối lượng và 18% về giá trị so với phiên hôm qua.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại bán ròng 388.660 đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 3,26 tỷ đồng. (Phiên trước, khối ngoại mua ròng hơn 4,93 triệu đơn vị, với tổng giá trị mua ròng 111,33 tỷ đồng).

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất PVS với giá trị 15,4 tỷ đồng, tương ứng 710.405 đơn vi.

Đứng thứ 2 là SHB với giá trị 14,4 tỷ đồng, tương ứng 1,07 triệu đơn vị, và cũng là mã được mua ròng lớn nhất về khối lượng. Tiếp theo là SHS với giá trị 4 tỷ đồng, tương ứng 182.600 đơn vị.

Các mã được mua ròng khác còn có MAS (431 triệu đồng); APS (309 triệu đồng); DGC (277 triệu đồng); IDV (204 triệu đồng)...

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất VGC với giá trị 18,72 tỷ đồng, tương ứng 792.700 đơn vị, và cũng là mã bị bán ròng lớn nhất về khối lượng.

Đứng thứ 2 là NDN với giá trị 4,9 tỷ đồng, tương ứng 249.900 đơn vị. Tiếp theo là VCG với giá trị 3,9 tỷ đồng, tương ứng 181.200 đơn vị.

Các mã bị bán ròng khác còn có HUT (3,64 tỷ đồng); EBS (2,73 tỷ đồng); BSV (1,35 tỷ đồng); TVC (964 triệu đồng); KLF (795 triệu đồng)...

Trên sàn UpCoM, khối ngoại mua vào 894.700 đơn vị, giá trị 25,5 tỷ đồng, giảm 10% về khối lượng và 25% về giá trị so với phiên hôm qua.

Ngược lại, khối này bán ra 640.066 đơn vị, giá trị 12,3 tỷ đồng, giảm 24% về khối lượng và 36% về giá trị so với phiên hôm qua.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng 254.634 đơn vị, với tổng giá trị mua ròng tương ứng 13,2 tỷ đồng. (Phiên trước, khối ngoại mua ròng 150.836 đơn vị, giá trị mua ròng 14,97 tỷ đồng).

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất SCS với giá trị 4,72 tỷ đồng, tương ứng 24.100 đơn vị.

Đứng thứ 2 là QNS với giá trị 3,72 tỷ đồng, tương ứng 70.900 đơn vị. Tiếp theo là BCM với giá trị 2,46 tỷ đồng, tương ứng 96.000 đơn vị.

Các mã được mua ròng khác còn có POW (1,15 tỷ đồng); LTG (909 triệu đồng); SMB (868 triệu đồng); VGT (767 triệu đồng)…

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất IDC với giá trị chỉ 673 triệu đồng; MSR bị bán ròng 568 triệu đồng; BSR 499 triệu đồng; OIL 485 triệu đồng; FOX 213 triệu đồng…

Tính chung trên cả 3 sàn trong phiên 12/4, khối ngoại bán ròng hơn 1,74 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 51,64 tỷ đồng. Trong khi phiên trước khối ngoại mua ròng 723.686 đơn vị, nhưng tổng giá trị lại là bán ròng 163,72 tỷ đồng.

Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.