(ĐTCK) Sau khi mua ròng 30,7 tỷ đồng trong phiên cuối tuần trước, thì sang đến phiên giao dịch đầu tuần hôm nay 30/7, nhà đầu tư nước ngoài đã quay trở lại bán ròng với giá trị 51,04 tỷ đồng trên thị trường chứng khoán.

Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào hơn 6,96 triệu đơn vị, giá trị 362,23 tỷ đồng, giảm gần 20% về khối lượng và 11% về giá trị so với phiên cuối tuần trước (27/7).

Ngược lại, khối này bán ra hơn 6,6 triệu đơn vị, giá trị 403,93 tỷ đồng, giảm 13% về khối lượng nhưng tăng nhẹ 2,5% về giá trị so với phiên cuối tuần trước.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại đã mua ròng 359.310 đơn vị, nhưng tổng giá trị tương ứng lại là bán ròng 41,7 tỷ đồng. Phiên trước, khối ngoại mua ròng hơn 1,03 triệu đơn vị, giá trị mua ròng 13,88 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất SSI với giá trị hơn 12,8 tỷ đồng, tương ứng 453.720 đơn vị. Đứng thứ 2 là BID với 10,9 tỷ đồng, tương ứng 427.230 đơn vị. Tiếp theo là KDC với 10,7 tỷ đồng, tương ứng 311.080 đơn vị

Các mã được mua ròng khác còn có HCM 7,6 tỷ đồng;  NT2 6,3 tỷ đồng; VCB 5,9 tỷ đồng; STB 5,7 tỷ đồng; HPG 4,9 tỷ đồng; HDB 2,9 tỷ đồng; BMP 2,2 tỷ đồng; BVH 1,8 tỷ đồng…

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất VIC với giá trị 62,7 tỷ đồng, tương ứng 590.630 đơn vị. Đứng thứ 2 là VNM với 12,4 tỷ đồng, tương ứng 74.040 đơn vị. Tiếp theo là MSN với 8,1 tỷ đồng, tương ứng 100.040 đơn vị.

Các mã bị bán ròng khác còn có GTN 7,9 tỷ đồng; VJC 6,9 tỷ đồng; VHM 6,8 tỷ đồng; VRE 5,8 tỷ đồng; DHG 4,2 tỷ đồng;  PVD 3,3 tỷ đồng; TDH 2,4 tỷ đồng; NVL 1,2 tỷ đồng…

Trên sàn HNX, khối ngoại mua vào 537.100 đơn vị, giá trị 5,69 tỷ đồng, tăng 66% về khối lượng và 17% về giá trị so với phiên cuối tuần trước.

Ngược lại, khối này bán ra 125.573 đơn vị, giá trị 3,02 tỷ đòng, giảm 42% về khối lượng và 27% về giá trị so với phiên cuối tuần trước.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại đã mua ròng 411.527 đơn vị, với tổng giá trị mua ròng tương ứng 2,68 tỷ đồng. Phiên trước, khối ngoại mua ròng 127.580 đơn vị, giá tị mua ròng 0,67 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất VGC với giá trị 1,28 tỷ đồng, tương ứng 71.200 đơn vị. Đứng thứ 2 là HUT với 1,26 tỷ đồng, tương ứng 200.000 đơn vị.

Tiếp theo là SHB 927 triệu đồng; SHS 717 triệu đồng; VCS 212 triệu đồng; CDN 191 triệu đồng…

Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh nhất CAP với giá trị 1,14 tỷ đồng, tương ứng 28.200 đơn vị. Tiếp theo là CSC 889 triệu đồng; HMH 202 triệu đồng; DGC 191 triệu đồng…

Trên sàn UpCoM, khối ngoại mua vào 536.556 đơn vị, giá trị 16,11 tỷ đồng, bằng 1/3 về khối lượng và 1/2 về giá trị so với phiên cuối tuần trước.

Ngược lại, khối này bán ra hơn 1,22 triệu đơn vị, giá trị 28,13 tỷ đồng, tăng 37% về khối lượng và 55% về giá trị so với phiên cuối tuần trước.

Như vậy, trong phiên hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 687.444 đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 12,02 tỷ đồng. Phiên trước, khối ngoại mua ròng 900.520 đơn vị, giá trị mua ròng 16,15 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất QNS với giá trị 2,4 tỷ đồng, tương ứng 60.400 đơn vị. Tiếp theo là POW với 460 triệu đồng; HVN 391 triệu đồng; BBT 115 triệu đồng…

Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh nhất BSR với giá trị gần 12 tỷ đồng, tương ứng 770.000 đơn vị. Tiếp theo là VEA với 2,55 tỷ đồng; ACV 1,2 tỷ đồng; VGT 267 triệu đồng…

Tính chung trên cả 3 sàn trong phiên 30/7, khối ngoại đã mua ròng nhẹ 83.393 đơn vị, nhưng tổng giá trị tương ứng lại là bán ròng 51,04 tỷ đồng. Trong khi phiên trước, khối ngoại mua ròng hơn 2,06 triệu đơn vị, giá trị mua ròng 30,7 tỷ đồng.

Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.