(ĐTCK) Sau khi bán ròng 437 tỷ đồng trong phiên cuối tuần trước, nhà đầu tư nước ngoài đã tiếp tục bán ròng 340,69 tỷ đồng trong phiên đầu tuần hôm nay. Qua đó, nối dài chuỗi phiên bán ròng liên tiếp trên thị trường chứng khoán Việt lên con số 6.

Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào hơn 14,86 triệu đơn vị, giá trị 1.052,73 tỷ đồng, giảm 27% về khối lượng nhưng tăng 24% về giá trị so với phiên cuối tuần trước (3/8).

Ngược lại, khối này bán ra hơn 23,88 triệu đơn vị, giá trị 1.440,94 tỷ đồng, giảm 22% về khối lượng nhưng tăng 15% về giá trị so với phiên cuối tuần trước.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại đã bán ròng hơn 9,01 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 388,21 tỷ đồng. Phiên trước, khối ngoại bán ròng 10,04 triệu đơn vị, giá trị bán ròng 404,76 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất GAS với giá trị 36,6 tỷ đồng, tương ứng 384.880 đơn vị. Đứng thứ 2 là MSN với 14,2 tỷ đồng, tương ứng 165.200 đơn vị. Tiếp theo là HDB với 12,6 tỷ đồng, tương ứng 350.520 đơn vị.

Các mã được mua ròng khác còn có SSI 12,5 tỷ đồng; HPG 11 tỷ đồng; DXG 10,3 tỷ đồng; PLX 9,1 tỷ đồng; VJC 6,5 tỷ đồng; SAB 3,7 tỷ đồng; DPM 2,7 tỷ đồng…

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất VIC với giá trị 258,7 tỷ đồng, tương ứng 2,33 triệu đơn vị. Đứng thứ 2 là VNM với 73,9 tỷ đồng, tương ứng 462.020 đơn vị. Tiếp theo là GTN với 70,9 tỷ đồng, tương ứng 5,68 triệu đơn vị.

Các mã bị bán ròng khác còn có DHG 24,4 tỷ đồng; VHM 14,6 tỷ đồng; GEX 14,3 tỷ đồng; NVL 13,5 tỷ đồng; HSG 11,8 tỷ đồng; VRE 11,7 tỷ đồng; PVD 8,3 tỷ đồng…

Trên sàn HNX, khối ngoại mua vào hơn 3,09 triệu đơn vị, giá trị 43,38 tỷ đồng, giảm nhẹ hơn 5% về khối lượng và gần 21% về giá trị so với phiên cuối tuần trước.

Ngược lại, khối này bán ra chỉ 920.115 đơn vị, với tổng giá trị tương ứng 17,61 tỷ đồng, bằng 1/4 cả khối lượng và giá trị so với phiên cuối tuần trước.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại đã mua ròng hơn 2,17 triệu đơn vị, với tổng giá trị mua ròng tương ứng 25,77 tỷ đồng. Phiên trước, khối ngoại bán ròng 770.834 đơn vị, giá trị bán ròng 20,68 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất PVS với giá trị 13,5 tỷ đồng, tương ứng 713.700 đơn vị. Đứng thứ 2 là SHB với 10,4 tỷ đồng, tương ứng 1,31 triệu đơn vị.

Tiếp theo là VGC 914 triệu đồng; DGL 257 triệu đồng; KSD 191 triệu đồng; PMC 121 triệu đồng…

Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh nhất DGC, nhưng giá trị chỉ 372 triệu đồng. Tiếp theo là PVC với 118 triệu đồng; ATS 55 triệu đồng…

Trên sàn UpCoM, khối ngoại mua vào hơn 1,57 triệu đơn vị, giá trị 44,12 tỷ đồng, giảm mạnh 46% về khối lượng và hơn 9% về giá trị so với phiên cuối tuần trước.

Ngược lại, khối này bán ra hơn 1,38 triệu đơn vị, giá trị 22,37 tỷ đồng, bằng 1/3 cả về khối lượng và giá trị so với phiên cuối tuần trước.

Như vậy, trong phiên hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 190.200 đơn vị, với tổng giá trị mua ròng tương ứng 21,75 tỷ đồng. Phiên trước, khối ngoại bán ròng 1,35 triệu đơn vị, giá trị bán ròng 12,15 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất VEA với giá trị 28,2 tỷ đồng, tương ứng 1,21 triệu đơn vị. Đứng thứ 2 là ACV với 5,76 tỷ đồng, tương ứng 65.400 đơn vị.

Tiếp theo là QNS 3,17 tỷ đồng; HVN 2,7 tỷ đồng; POW 382 triệu đồng; ART 164 triệu đồng…

Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh nhất BSR với giá trị 12,3 tỷ đồng, tương ứng 682.000 triệu đơn vị. Đứng thứ 2 là VGT với 5,47 tỷ đồng, tương ứng 540.000 đơn vị. Tiếp theo là OIL 1,3 tỷ đồng; SDV 34 triệu đồng…

Tính chung trên cả 3 sàn trong phiên 6/8, khối ngoại đã bán ròng hơn 6,65 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 340,69 tỷ đồng. Trong khi phiên trước, khối ngoại bán ròng hơn 12,17 triệu đơn vị, giá trị bán ròng 437,59 tỷ đồng.

Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.