(ĐTCK) Sau phiên mua ròng hơn 128 tỷ đồng hôm qua, khối ngoại đã quay trở lại bán ròng 207,33 tỷ đồng trong phiên hôm nay, và chiếm phần lớn là giá trị bán ròng trên UpCoM.

Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào hơn 16,85 triệu đơn vị, giá trị 831,29 tỷ đồng, giảm 56% về khối lượng và 53% về giá trị so với phiên hôm qua (4/4).

Ngược lại, khối này bán ra hơn 15,17 triệu đơn vị, giá trị 829,81 tỷ đồng, chỉ bằng một nửa về cả khối lượng và giá trị so với phiên hôm qua.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng hơn 1,67 triệu đơn vị, với tổng giá trị mua ròng tương ứng 1,58 tỷ đồng. (Phiên trước, khối ngoại mua ròng hơn 4,53 triệu đơn vị, giá trị mua ròng 143,22 tỷ đồng).

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng NVL với giá trị 108,8 tỷ đồng, tương ứng 1,51 triệu đơn vị, và cũng là mã được mua ròng lớn nhất về khối lượng.

Đứng thứ 2 là CII với giá trị 23,5 tỷ đồng, tương ứng 702.150 đơn vị. Tiếp theo là KBC với giá trị 20,7 tỷ đồng, tương ứng 1,39 triệu đơn vị. Đứng thứ 4 là BVH với giá trị 18,6 tỷ đồng, tương ứng 176.010 đơn vị.

Các mã tiếp theo được mua ròng có VN(18 tỷ đồng); CTD (16 tỷ đồng); VNM (15,5 tỷ đồng); HBC (13,8 tỷ đồng); GEX (13,7 tỷ đồng); STB (9,7 tỷ đồng); AAA (8,2 tỷ đồng)…

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất VJC với giá trị 54,6 tỷ đồng, tương ứng 249.560 đơn vị. Đứng thứ 2 là GAS với giá trị 42,1 tỷ đồng, tương ứng 329.310 đơn vị.

Tiếp theo là là BID với giá trị 35,9 tỷ đồng, tương ứng 817.050 đơn vị. đứng thứ 4  là VIC với giá trị 26,3 tỷ đồng, tương ứng 201.100 đơn vị.

Các mã bị bán ròng tiếp theo có VCB (20,6 tỷ đồng) MSN (18 tỷ đồng); PTB (13,69 tỷ đồng); SSI (9,2 tỷ đồng); DIG (7,55 tỷ đồng) HAG (6,8 tỷ đồng); HDG (6 tỷ đồng); PLX (5,2 tỷ đồng)…

Trên sàn HNX, khối ngoại mua vào hơn 1,78 triệu đơn vị, giá trị 27,87 tỷ đồng, tăng hơn 23% về khối lượng và 33% về giá trị so với phiên hôm qua.

Ngược lại, khối này bán ra hơn 2,08 triệu đơn vị, giá trị 35,98 tỷ đồng, giảm 34% về khối lượng và 35% về giá trị so với phiên hôm qua.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại bán ròng 307.085 đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 8,11 tỷ đồng. (Phiên trước, khối ngoại bán ròng hơn 1,71 triệu đơn vị, giá trị bán ròng 34,89 tỷ đồng).

Phiên hôm nay, khối ngoại mong ròng mạnh nhất SHB với giá trị 18,2 tỷ đồng, tương ứng 1,39 triệu đơn vị, và cũng là mã được mua ròng lớn nhất về khối lượng.

Đứng thứ 2 là NTP với giá trị 2,35 tỷ đồng, tương ưng 38.300 đơn vị. Tiếp theo là SHS với giá trị 2,18 tỷ đồng, tương ứng 90.800 đơn vị.

Các mã được mua ròng khác có KKC (156 triệu đồng); NVB (142 triệu đồng)...

Ở chiều ngược lại, khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh nhất VGC với giá trị hơn 13,4 tỷ đồng, tương ứng 523.990 đơn vị, và cũng là mã bị bán ròng lớn nhất về khối lượng.

Đứng thứ 2 là NDN với giá trị 3 tỷ đồng, tương ứng 157.700 đơn vị. Tiếp theo là DBC với giá trị 2,87 tỷ đồng, tương ứng 140.836 đơn vị. PVS đứng ở vị trí thứ 4 với giá trị bị bán ròng 2,73 tỷ đồng.

Các mã bị bán ròng khác còn có VIX (2,27 tỷ đồng); CEO (1,81 tỷ đồng); HUT (908 triệu đồng); HMH (601 triệu đồng)...

Trên sàn UpCoM, khối ngoại mua vào hơn 1,7 triệu đơn vị, giá trị 57,4 tỷ đồng, tăng 13% cả về khối lượng và giá trị so với phiên hôm qua.

Ngược lại, khối này bán ra hơn 4,44 triệu đơn vị, giá trị 258,19 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần về khối lượng và hơn 12 lần về giá trị so với phiên hôm qua.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại bán ròng hơn 2,73 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 200,8 tỷ đồng. (Phiên trước, khối ngoại mua ròng 117.719 đơn vị, giá trị mua ròng 19,99 tỷ đồng).

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất BCM với giá trị 4,96 tỷ đồng, tương ứng 191.500 đơn vị. Đứng thứ 2 là QNS với giá trị 4 tỷ đồng, tương ứng 70.900 đơn vị. Tiếp theo là KDF với giá trị 3,65 tỷ đồng, tương ứng 62.000 đơn vị.

Các mã được mua ròng khác là POW (2,89 tỷ đồng); SMB (2,42 tỷ đồng); AVC (1,3 tỷ đồng); MCH (1,22 tỷ đồng); WSB (495 triệu đồng).

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất MPC với giá trị 195,3 tỷ đồng, tương ứng 2,1 triệu đơn vị, và cũng là mã bị bán ròng lớn nhất về khối lượng.

Đứng thứ 2 là BSR với giá trị 14,3 tỷ đồng, tương ứng 585.500 đơn vị. Tiếp theo là VGT với giá trị 4,6 tỷ đồng.

Các mã bị bán ròng trên 1 tỷ đồng khác còn có IDC (3 tỷ đồng); OIL (2,52 tỷ đồng); MSR (1,57 tỷ đồng).

Tính chung trên cả 3 sàn trong phiên 5/4, khối ngoại bán ròng hơn 1,36 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 207,33 tỷ đồng. Trong khi phiên trước, khối ngoại mua ròng hơn 2,93 triệu đơn vị, với tổng giá trị mua ròng 128,32 tỷ đồng

Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.