(ĐTCK) Bất chấp thị trường phục hồi mạnh, nhà đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục chuỗi ngày bán ròng, với giá trị phiên hôm nay là 140,08 tỷ đồng.

Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào hơn 13,36 triệu đơn vị, giá trị 626,14 tỷ đồng, giảm 38% về khối lượng và 45% về giá trị so với phiên hôm qua (19/6).

Ngược lại, khối này bán ra hơn 16,37 triệu đơn vị, giá trị 762,86 tỷ đồng, giảm 38% về khối lượng và 40% về giá trị so với phiên hôm qua.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại đã bán ròng hơn 3,01 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 136,72 tỷ đồng. Phiên trước, khối ngoại bán ròng hơn 4,8 triệu đơn vị, giá trị bán ròng 119,5 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất GEX với giá trị 18,9 tỷ đồng, tương ứng 648.840 đơn vị. Đứng thứ 2 là VCB với 16,7 tỷ đồng, tương ứng 291.930 đơn vị. Tiếp theo là GAS với 13,8 tỷ đồng, tương ứng 154.230 đơn vị.

Các mã được mua ròng khác còn có DXG 12,9 tỷ đồng; CTD 8,2 tỷ đồng; AAA 6,6 tỷ đồng; KDC 6 tỷ đồng; VCI 5,8 tỷ đồng; STB 4,4 tỷ đồng; ANV 3,7 tỷ đồng…

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất VHM với giá trị 53,9 tỷ đồng, tương ứng 473.200 đơn vị. Đứng thứ 2 là VNM với 46 tỷ đồng, tương ứng 275.580 đơn vị. Tiếp theo là HDB với 21,1 tỷ đồng, tương ứng 600.180 đơn vị.

Các mã bị bán ròng khác còn có VJC 21 tỷ đồng; HPG 18,7 tỷ đồng; PVD 10,7 tỷ đồng; NVL 9,5 tỷ đồng; MSN 8,3 tỷ đồng; CII 7,8 tỷ đồng; HNG 6,7 tỷ đồng…

Trên sàn HNX, khối ngoại mua vào hơn 2,65 triệu đơn vị, giá trị 40,45 tỷ đồng, giảm 24% về khối lượng và 21% về giá trị so với phiên hôm qua.

Ngược lại, khối này bán ra hơn 2,02 triệu đơn vị, giá trị 44,05 tỷ đồng, giảm 25% về khối lượng nhưng tăng 12% về giá trị so với phiên hôm qua.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại đã mua ròng 630.106 đơn vị, nhưng tổng giá trị tương ứng lại là bán ròng 3,6 tỷ đồng. Phiên trước, khối ngoại mua ròng 758.210 đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng 11,7 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất PVS với giá trị 23,3 tỷ đồng, tương ứng 1,4 triệu đơn vị. Đứng thứ 2 là VCG với 9,2 tỷ đồng, tương ứng 541.900 đơn vị. Tiếp theo là SHB với 3,6 tỷ đồng, tương ứng 419.505 đơn vị.

Các mã được mua ròng khác còn có NRC 2 tỷ đồng; CEO 1,25 tỷ đồng; SHS 232 triệu đồng; BVS 136 triệu đồng…

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất VGC với giá trị hơn 36 tỷ đồng, tương ứng 1,61 triệu đơn vị. Đứng thứ 2 là LAS với 1,47 tỷ đồng, tương ứng 130.200 đơn vị. Tiếp theo là PLC với 1,4 tỷ đồng, tương ứng 90.100 đơn vị.

Các mã bị bán ròng khác còn có VCS 637 triệu đồng; TV2 462 triệu đồng; PMC 354 triệu đồng; MAS 264 triệu đồng…

Trên sàn UpCoM, khối ngoại mua vào hơn 1,24 triệu đơn vị, giá trị 42,47 tỷ đồng, gấp 3 lần về khối lượng và hơn 3 lần về giá trị so với phiên hôm qua.

Ngược lại, khối này bán ra hơn 1,58 triệu đơn vị, giá trị 42,23 tỷ đồng, giảm nhẹ gần 4% về khối lượng nhưng tăng 56% về giá trị so với phiên hôm qua.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại đã bán ròng 334.175 đơn vị, nhưng tổng giá trị tương ứng lại là mua ròng 239,8 triệu đồng. Phiên trước, khối ngoại bán ròng hơn 1,22 triệu đơn vị giá trị bán ròng tương ứng 14,48 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất HVN với giá trị 3,5 tỷ đồng, tương ứng 104.900 đơn vị. Đứng thứ 2 là ACV với hơn 2,7 tỷ đồng, tương ứng 30.600 đơn vị. Tiếp theo là QNS với 2,2 tỷ đồng, tương ứng 58.800 đơn vị.

Các mã được mua ròng khác còn có POW 1,76 tỷ đồng; SCS 1,08 tỷ đồng; LTG 417 triệu đồng; BCM 380 triệu đồng…

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất BSR với giá trị 6,6 tỷ đồng, tương ứng 374.800 đơn vị. Đứng thứ 2 là OIL với 3,45 tỷ đồng, tương ứng 220.000 đơn vị. Tiếp theo là KDF với 1,74 tỷ đồng; GVR 396 triệu đồng; ART 166 triệu đồng…

Tính chung trên cả 3 sàn trong phiên 20/6, khối ngoại đã bán ròng hơn 2,71 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 140,08 tỷ đồng. Trong khi phiên trước, khối ngoại bán ròng hơn 4,84 triệu đơn vị, giá trị bán ròng 122,28 tỷ đồng.

Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.