(ĐTCK) Trong phiên giao dịch mà VN-Index đóng cửa tuần sát ngưỡng 1.200 điểm thì khối ngoại vẫn chưa dừng việc bán ra trên thị trường, phiên hôm nay là 80,96 tỷ đồng.

Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào hơn 16,65 triệu đơn vị, giá trị 864,19 tỷ đồng, tương đương về khối lượng và tăng nhẹ 4% về khối lượng so với phiên hôm qua (5/4).

Ngược lại, khối này bán ra hơn 21,46 triệu đơn vị, giá trị 952,12 tỷ đồng, tăng 41% về khối lượng và gần 15% về giá trị so với phiên hôm qua.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại bán ròng hơn hơn 4,81 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 87,94 tỷ đồng. (Phiên trước, khối ngoại mua ròng hơn 1,67 triệu đơn vị, giá trị mua ròng 1,58 tỷ đồng).

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất HPG với giá trị 137,7 tỷ đồng, tương ứng 2,35 triệu đơn vị, và cũng là mã được mua ròng lớn nhất về khối lượng.

Đứng thứ 2 là VNM với giá trị 66,1 tỷ đồng, tương ứng 340.070 đơn vị. Tiếp theo là AAA với giá trị 24,7 tỷ đồng, tương ứng 955.300 đơn vị. Đứng thứ 4 là VND với giá trị 22,3 tỷ đồng.

Các mã được mua ròng khác có DHG (18,8 tỷ đồng); GEX (12,9 tỷ đồng); HBC (12,4 tỷ đồng); DCM (10,4 tỷ đồng);  VRE (5,2 tỷ đồng)...

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất tiếp tục là VJC với giá trị 90,8 tỷ đồng, tương ứng 418.810 đơn vị.

Đứng thứ 2 là NVL với giá trị 61,7 tỷ đồng, tương ứng 810.170 đơn vị. Tiếp theo là SSI với giá trị 17,1 tỷ đồng, tương ứng 406.890 đơn vị. Đứng thứ 4 là MSN với giá trị 16,4 tỷ đồng, tương ứng 151.760 đơn vị.

Các mã bị bán ròng khác còn có HAG (14,5 tỷ đồng); PLX (11,2 tỷ đồng); HCM (7,7 tỷ đồng); KBC (5,5 tỷ đồng): PTB (5 tỷ đồng); STB (3,5 tỷ đồng)...

Trên sàn HNX, khối ngoại mua vào hơn 2,14 triệu đơn vị, giá trị 31,79 tỷ đồng, tăng hơn 20% về khối lượng và 14% về giá trị so với phiên hôm qua.

Ngược lại, khối này bán ra hơn hơn 2,09 triệu đơn vị, giá trị 33,76 tỷ đồng, tăng nhẹ không đáng kể về khối lượng và cũng chỉ tăng nhẹ về giá trị so với phiên hôm qua.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng 51.495 đơn vị, nhưng tổng giá trị tương ứng lại là bán ròng 1,96 tỷ đồng. (Phiên trước, khối ngoại bán ròng 307.085 đơn vị, tổng giá trị bán ròng 8,11 tỷ đồng.)

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất SHB với giá trị 10,56 tỷ đồng, tương ứng 792.320 đơn vị, và cũng là mã được mua ròng lớn nhất về khối lượng.

Đứng thứ 2 là PVS với giá trị 6,37 tỷ đồng, tương ứng 305.600 đơn vị. Tiếp theo là CEO với giá trị 1,7 tỷ đồng, tương ứng 107.600 đơn vị. Đứng thứ 4 là HDA với giá trị hơn 1 tỷ đồng, tương ứng 107.600 đơn vị.

Các mã được mua ròng tiếp ròng tiếp theo là HVT với giá trị 180 triệu đồng; SHS 248 triệu đồng; NTP 495 triệu đồng.

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất VGC với giá trị 14,53 tỷ đồng, tương ứng 572.900 đơn vị, và cũng là mã bị bán ròng lớn nhất về khối lượng.

Đứng thứ 2 là DBC với giá trị 2,73 tỷ đồng, tương ứng 128.800 đơn vị. Tiếp theo là VIX với giá trị 2,7 tỷ đồng, tương ứng 337.500 đơn vị.

Các mã bị bán ròng khác còn có HMH 273 triệu đồng; HHG 721 triệu đồng; HUT 948 triệu đồng.

Trên sàn UpCoM, khối ngoại mua vào hơn 1,09 triệu đồng, giá trị 56,68 tỷ đồng, giảm 36% về khối lượng và giảm nhẹ về giá trị so với phiên hôm qua.

Ngược lại, khối này bán ra hơn 2,27 triệu đơn vị, giá trị 47,73 tỷ đồng, bằng một nửa về khối lượng và giảm 81% về giá trị so với phiên hôm qua.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại bán ròng hơn 1,17 triệu đơn vị, nhưng tổng giá trị tương ứng lại là mua ròng 8,94 tỷ đồng.(Phiên trước, khối ngoại mua ròng 117.719 đơn vị, giá trị mua ròng 19,99 tỷ đồng).

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất TBD với giá trị hơn 36,7 tỷ đồng, tương ứng 406.866 đơn vị và cũng là mã được mua ròng lớn nhất về khối lượng.

Đứng thứ 2 là HVN với giá trị 4 tỷ đồng, tương ứng 82.430 đơn vị. Tiếp theo là BCM với giá trị 1,68 tỷ đồng, tương ứng 65.000 đơn vị.

Các mã được mua ròng khác còn có ACV (550 triệu đồng); QNS (795 triệu đồng); SCS (938 triệu đồng); SMB (1,17 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất BSR với giá trị 18 tỷ đồng, tương ứng 756.450 đơn vị, và cũng là mã bị bán ròng lớn nhất về khối lượng.

Đứng thứ 2 là IDC với giá trị bán ròng 6,77 tỷ đồng, tương ứng 295.000 đơn vị. Tiếp theo là POW với giá trị 4,6 tỷ đồng, tương ứng 286.200 đơn vị. OIL bị bán 3,7 tỷ đồng, tương ứng 190.000 đơn vị.

Các mã bị bán ròng khác còn có MSR (561 triệu đồng); GVR (632 triệu đồng); LPB (1,31 tỷ đồng); VGT (1,76 tỷ đồng).

Tính chung trên cả 3 sàn trong phiên 6/4, khối ngoại bán ròng hơn 5,93 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 80,96 tỷ đồng. Trong khi phiên trước, khối ngoại bán ròng hơn 1,36 triệu đơn vị, giá trị bán ròng 207,33 tỷ đồng.

Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.