(ĐTCK) Trong phiên giao dịch VN-Index chính thức vượt ngưỡng 1.200 điểm với điểm nhấn thuộc về nhóm cổ phiếu ngân hàng và tài chính, thì khối ngoại cũng đã quay trở lại mua ròng 295,12 tỷ đồng, sau phiên bán ròng hơn 80 tỷ đồng phiên cuối tuần trước.

Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào hơn 27,44 triệu đơn vị, giá trị 1.401,19 tỷ đồng, tăng gần 65% về khối lượng và 62% về giá trị so với phiên cuối tuần trước (6/4).

Ngược lại, khối này bán ra hơn 23,33 triệu đơn vị, giá trị 1.112,76 tỷ đồng, tăng gần 9% về khối lượng và 17% về khối lượng so với phiên cuối tuần trước.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng hơn 4,1 triệu đơn vị, với tổng giá trị mua ròng tương ứng 288,43 tỷ đồng. (Phiên trước, khối ngoại bán ròng hơn hơn 4,81 triệu đơn vị, giá trị bán ròng 87,94 tỷ đồng).

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất HDB với giá trị 117 tỷ đồng, tương ứng 2,46 triệu đơn vị. Đứng thứ 2 là SSI với giá trị 112,8 tỷ đồng, tương ứng 2,6 triệu đơn vị.

Tiếp theo là VNM với giá trị 86 tỷ đồng, tương ứng 434.120 đơn vị. Đứng thứ 4 là HPG với giá trị 26,6 tỷ đồng, tương ứng 437.670 đơn vị.

Các mã được mua ròng khác còn có STB (25,8 tỷ đồng); HSG (23,5 tỷ đồng); DXG (14,6 tỷ đồng); DIG (13,2 tỷ đồng); DHG (12,9 tỷ đồng); CRD (11,4 tỷ đồng);  HBC (9,2 tỷ đồng)…

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất SBT với giá trị 74 tỷ đồng, tương ứng 3,88 triệu đơn vị, và cũng là mã bị bán ròng lớn nhất về khối lượng.

Đứng thứ 2 là VJC với giá trị 55,5 tỷ đồng, tương ứng 253.670 đơn vị. Tiếp theo là NVL với giá trị 21,85 tỷ đồng, tương ứng 291.060 ơn vị.

Các mã bị bán ròng khác còn có BID (18,5 tỷ đồng); MSN (14,3 tỷ đồng); HCM (11 tỷ đồng); HAG (9,5 tỷ đồng); KBC (6,4 tỷ đồng); PLX (5,1 tỷ đồng)…

Trên sàn HNX, khối ngoại mua vào hơn 2,28 triệu đơn vị, giá trị 36,87 tỷ đồng, tăng nhẹ cả về khối lượng và giá trị so với phiên cuối tuần trước.

Ngược lại, khối này bán ra hơn 1,35 triệu đơn vị, giá trị 31,15 tỷ đồng, giảm hơn 35% về khối lượng nhưng chỉ giảm hơn 7% về giá trị so với phiên cuối tuần trước.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng 931.821 đơn vị, với tổng giá trị mua ròng tương ứng 5,52 tỷ đồng. (Phiên trước, khối ngoại mua ròng 51.495 đơn vị, giá trị tương ứng là bán ròng 1,96 tỷ đồng).

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất SHB với giá trị 16,4 tỷ đồng, tương ứng 1,21 triệu đơn vị, và cũng là mã được mua ròng lớn nhất về khối lượng.

Đứng thứ 2 là CEO với giá trị 3,7 tỷ đồng, tương ứng 238.400 đơn vị. Tiếp theo là VCG với giá trị 2,1 tỷ đồng, tương ứng 89.600 đơn vị.

Các mã được mua ròng khác còn có HAD (1,87 tỷ đồng); VMC (1,7 tỷ đồng); VCS (1,2 tỷ đồng); PVS (688 triệu đồng)...

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất VGC với giá trị 17,95 tỷ đồng, tương ứng 703.600 đơn vị, và cũng là mã bị bán ròng lớn nhất về khối lượng.

Đứng thứ 2 là NDN với giá trị 2,2 tỷ đồng, tương ứng 113.300 đơn vị. Tiếp theo là DNP với giá trị 1,82 tỷ đồng, tương ứng 100.000 đơn vị.

Các mã bị bán ròng khác còn có DBC (389 triệu đồng); SFN (299 triệu đồng); WCS (276 triệu đồng); LHC (221 triệu đồng)...

Trên sàn UpCoM, khối ngoại mua vào hơn 2,08 triệu đơn vị, giá trị 57,86 tỷ đồng, tăng gần 89% về khối lượng nhưng tăng không đáng kể về giá trị so với phiên cuối tuần trước.

Ngược lại, khối này bán ra hơn 2,2 triệu đơn vị, giá trị 56,69 tỷ đồng, giảm nhẹ về khối lượng nhưng tăng hơn 16% về giá trị so với phiên cuối tuần trước.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại bán ròng 126.439 đơn vị, nhưng tổng giá trị tương ứng lại là mua ròng 1,17 tỷ đồng. (phiên trước, khối ngoại bán ròng hơn 1,17 triệu đơn vị, nhưng tổng giá trị lại là mua ròng 8,94 tỷ đồng).

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất POW với giá trị 4,27 tỷ đồng, tương ứng 269.300 đơn vị, và cũng là mã được mua ròng lớn nhất về khối lượng.

Đứng thứ 2 là QNS với giá trị 4 tỷ đồng, tương ứng 71.300 đơn vị. Tiếp theo là TBD với giá trị 3,74 tỷ đồng, tương ứng 46.891 đơn vị.

Các mã được mua ròng khác còn có SCS (2,22 tỷ đồng); BCM (1,57 tỷ đồng); LTG (1 tỷ đồng); SMB (523 triệu đồng)...

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất IDC với giá trị 7,45 tỷ đồng, tương ứng 306.300 đơn vị, và cũng là mã bị bán ròng lớn nhất về khối lượng.

Đứng thứ 2 là BSR với giá trị 3,96 tỷ đồng, tương ứng 168.500 đơn vị. Tiếp theo là ACV với giá trị 1,73 tỷ đồng, tương ứng 18.200 đơn vị.

Các mã bị bán ròng khác còn có OIL (1,45 tỷ đồng); MSR (1,4 tỷ đồng); GVR (499 triệu đồng)…

Tính chung trên cà 3 sàn trong phiên 9/4, khối ngoại mua ròng hơn 4,91 triệu đơn vị, với tổng giá trị mua ròng tương ứng 295,12 tỷ đồng. Trong khi phiên trước, khối ngoại bán ròng hơn 5,93 triệu đơn vị, giá trị bán ròng 80,96 tỷ đồng.

Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.