(ĐTCK) Sau phiên bán ròng mạnh  hơn 593 tỷ đồng trước đó, khối ngoại tiếp tục xả thêm 264,44 tỷ đồng trong phiên VN-Index lao dốc hôm nay, với điểm nhấn là gom mạnh tân binh FRT, trong khi vẫn bán mạnh VIC.

Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào hơn 27,21 triệu đơn vị, giá trị 1.525,18 tỷ đồng, tăng 59% về khối lượng và 53% về giá trị so với phiên trước đó (24/4).

Ngược lại, khối này bán ra hơn 24,68 triệu đơn vị, giá trị 1.738,01 tỷ đồng, tăng 17% về khối lượng và gần 8% về giá trị so với phiên trước đó.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng hơn 2,53 triệu đơn vị, nhưng tổng giá trị tương ứng lại là bán ròng 212,83 tỷ đồng. (Phiên trước, khối ngoại bán ròng hơn 3,98 triệu đơn vị, giá trị bán ròng 617,49 tỷ đồng).

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu mới chào sàn FRT với giá trị 137,3 tỷ đồng, tương ứng 915.530 đơn vị. Đứng thứ 2 là SSI với giá trị 68,6 tỷ đồng, tương ứng 1,96 triệu đơn vị. Tiếp theo là HDB với giá trị 34,9 tỷ đồng, tương ứng 807.080 đơn vị.

Các mã được mua ròng khác còn có BID 31,6 tỷ đồng; HCM 21,9 tỷ đồng; VNM 19,2 tỷ đồng; MSN 17,9 tỷ đồng; DXG 13 tỷ đồng; NT2 7,58 tỷ đồng; VRE 6,4 tỷ đồng; HBC 4,4 tỷ đồng...

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất VIC với giá trị 432,7 tỷ đồng, tương ứng 3,46 triệu đơn vị. Đứng thứ 2 là NVL với giá trị xấp xỉ 100 tỷ đồng, tương ứng 1,46 triệu đơn vị. Tiếp theo là VJC với giá trị 64,6 tỷ đồng, tương ứng 340.970 đơn vị.

Các mã bị bán ròng khác còn có HPG 27 tỷ đồng; CTD 10,8 tỷ đồng; GAS 8,33 tỷ đồng; VFG 8,2 tỷ đồng; BVH 7 tỷ đồng; KDH 6,6 tỷ đồng; KBC 4,86 tỷ đồng...

Trên sàn HNX, khối ngoại mua vào chỉ 915.690 đơn vị, giá trị 10,2 tỷ đòng, giảm mạnh 59% về khối lượng và chỉ bằng 1/4 về giá trị so với phiên trước đó.

Ngược lại, khối này bán ra hơn 2,84 triệu đơn vị, giá trị 46,4 tỷ đồng, tăng 80% về khối lượng và 123% về giá trị so với phiên trước.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại bán ròng hơn 1,92 triệu đơn vị, với tổng giá trị mua ròng tương ứng 36,2 tỷ đồng. (Phiên trước, khối ngoại mua ròng 650.655 đơn vị, giá trị mua ròng 24,2 tỷ đồng).

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất SHS với giá trị 1,72 tỷ đồng, tương ứng 91.900 đơn vị. Đứng thứ 2 là APS với giá trị chỉ 793 triệu đồng, tiếp theo là LHC với giá trị 421 triệu đồng…

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất NDN với giá trị 14,2 tỷ đồng, tương ứng 875.100 đơn vị. Đứng thứ 2 là ACB với giá trị 8,17 tỷ đồng, tương ứng 193.600 đơn vị. Tiếp theo là VGC với giá trị 8 tỷ đồng, tương ứng 345.100 đơn vị.

Các mã bị bán ròng khác còn có HUT 4,73 tỷ đồng; PVS 2,26 tỷ đồng; VPI 1,7 tỷ đồng; CEO 848 triệu đồng…

Trên sàn UpCoM, khối ngoại mua vào hơn 7,21 triệu đơn vị, giá trị  137,9 tỷ đồng, gấp hơn 14 lần về khối lượng và 7,4 lần về giá trị so với phiên trước.

Ngược lại, khối này bán ra hơn 8,9 triệu đơn vị, giá trị 153,31 tỷ đồng, gấp hơn 8 lần về khối lượng và gần 8 lần về giá trị so với phiên trước đó.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại bán ròng hơn 1,69 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 15,41 tỷ đồng. (Phiên trước, khối ngoại bán ròng 578.571 đơn vị, giá trị bán ròng 632,63 triệu đồng).

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất QNS với giá trị 5,14 tỷ đồng, tương ứng 100.800 đơn vị. Đứng thứ 2 là ACV với giá trị 4,92 tỷ đồng, tương ứng 55.008 đơn vị. Tiếp theo là TTD với giá trị 2,1 tỷ đồng.

Các mã được mua ròng khác còn có SMB 1,93 tỷ đông; BCM 701 triệu đồng; HVN 576 triệu đồng…

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất POW với giá trị 15,7 tỷ đồng, tương ứng 1,12 triệu đơn vị. Đứng thứ 2 là OIL với giá trị 8 tỷ đồng, tương ứng 504.900 đơn vị. Tiếp theo là IDC với giá trị 4,78 tỷ đồng, tương ứng 215.000 đơn vị.

Các mã bị bán ròng khác còn có VGT 1,64 tỷ đồng; BSR 686 triệu đồng; MCH 386 triệu đồng...

Tính chung trên cả 3 sàn trong phiên 26/4, khối ngoại bán ròng hơn 1,08 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 264,44 tỷ đồng. Trong khi phiên trước, khối ngoại bán ròng hơn 3,91 triệu đơn vị, giá trị bán ròng 593,92 tỷ đồng.

Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.