(ĐTCK) Trong phiên cuối cùng của tháng 10, cùng với giao dịch mua bán giảm khá mạnh, nhà đầu tư nước ngoài cũng hãm mua ròng với tổng giá trị chỉ đạt hơn 20 tỷ đồng sau phiên mua ròng hàng trăm tỷ đồng ngay hôm qua.

Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào 14,11 triệu đơn vị, với tổng giá trị 447,32 tỷ đồng, giảm 22,25% về lượng và 37,73% về giá trị so với phiên đầu tuần ngày 30/10.

Trong khi đó, khối này bán ra 12,08 triệu đơn vị, tổng giá trị tương ứng 432,77 tỷ đồng, tăgiảm 20,22% về lượng và 15,63% về giá trị so với phiên trước.

Như vậy, khối ngoại đã mua ròng 2,03 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng 14,55 tỷ đồng, giảm 32,46% về lượng và giảm tới 92,92% về giá trị so với phiên trước.

Trong phiên hôm nay, VNM dẫn đầu với giá trị mua ròng đạt 27,42 tỷ đồng, tương đương khối lượng 180.620 đơn vị. Tiếp đó, BID được mua ròng 17,97 tỷ đồng (821.600 đơn vị), DXG được mua ròng 14,96 tỷ đồng (846.880 đơn vị).

Tuy nhiên, xét về khối lượng, HAG là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất với 1,52 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 12,1 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, KBC là cổ phiếu bị bán ròng mạnh 2,49 triệu đơn vị, giá trị 31,55 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp theo, DHG bị bán ròng 118.330 đơn vị, giá trị 12,09 tỷ đồng và GAS bị bán ròng 165.770 đơn vị, giá trị 11,84 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua vào 624.900 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 10,58 tỷ đồng, giảm 54,26% về lượng và gần 47% về giá trị so với phiên trước.

Ngược lại, khối này bán ra 813.537 đơn vị, giá trị 11,93 tỷ đồng, giảm 35,42% về lượng và 20% về giá trị so với phiên trước.

Qua đó, khối này đã bán ròng 188.637 đơn vị với tổng giá trị tương ứng 1,35 tỷ đồng, trong khi phiên hôm qua mua ròng 106.321 đơn vị, tổng giá trị mua ròng 5,04 tỷ đồng.

Trong đó, cổ phiếu VCG tiếp tục dẫn đầu danh mục mua ròng mạnh với khối lượng 156.200 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 3,53 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là DBC được mua ròng 43.800 đơn vị, giá trị 1,18 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, PVS vẫn là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất, với khối lượng 385.800 đơn vị, giá trị tương ứng 5,87 tỷ đồng.

Tiếp đó, SHB bị bán ròng 202.800 đơn vị, giá trị 1,58 tỷ đồng và VCG bị bán ròng 56.300 đơn vị, giá trị 1,2 tỷ đồng.

Trên sàn UPCoM, khối ngoại mua vào với khối lượng 525.109 đơn vị, giá trị 17,06 tỷ đồng, tăng nhẹ 3,4% về lượng và 6,96% về giá trị so với phiên trước.

Ngược lại, khối ngoại bán ra 156.921 đơn vị, với tổng giá trị tương ứng 8,44 tỷ đồng, giảm nhẹ 2,12% về lượng và 2,88 về giá trị so với phiên trước.

Như vậy, trong phiên hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 368.188 đơn vị, tổng giá trị tương ứng 8,62 tỷ đồng, tăng 5,96% về lượng và 18,73% về giá trị so với phiên trước.

Cổ phiếu LPB tiếp tục dẫn đầu danh mục mua ròng mạnh với khối lượng 210.900 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 2,76 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp theo, HVN được mua ròng 100.500 đơn vị, giá trị 2,7 tỷ đồng và LTG được mua ròng 59.500 đơn vị, giá trị 2,66 tỷ đồng. Ngoài ra, các mã SCS, KDF, ACV, MCH được mua ròng từ 1,4-1,8 tỷ đồng.

Trái lại, khối này bán ròng 7 mã, trong đó QNS tiếp tục bị bán ròng mạnh nhất với 149.900 đơn vị, giá trị tương ứng 8,24 tỷ đồng.

Tính chung trên cả 3 sàn trong phiên 31/10, khối ngoại đã mua ròng 2,21 triệu đơn vị, với tổng giá trị mua ròng tương ứng 21,82 tỷ đồng, giảm 36,13% về lượng và giảm mạnh 89,98% về giá trị so với phiên đầu tuần (mua ròng 217,68 tỷ đồng). 

T.T
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.