(ĐTCK) Trong phiên giao dịch mà VN-Index điều chỉnh mạnh, mát hơn 31 điểm thì khối ngoại đã bán ra hầu hết là các cổ phiếu lớn, đặc biệt là VIC, khi bị bán ròng hơn 235 tỷ đồng thì khối ngoại tiếp tục có phiên thứ 2 bán ròng liên tiếp từ đầu tuần với giá trị 163,72 tỷ đồng.

Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào hơn 33,64 triệu đơn vị, giá trị 1.741,74 tỷ đồng, giảm không đáng kể về khối lượng và giảm gần 6% về giá trị so với phiên hôm qua (10/4).

Ngược lại, khối này bán ra hơn 38 triệu đơn vị, giá trị 2.031,77 tỷ đồng, giảm nhẹ gần nửa triệu đơn vị và tăng hơn 13% về giá trị so với phiên hôm qua.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại bán ròng hơn 4,36 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 290,02 tỷ đồng. (Phiên trước,  khối ngoại bán ròng 4,43 triệu đơn vị, tuy nhiên tổng giá trị là mua ròng 56,92 tỷ đồng).

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất HDB với giá trị 115,8 tỷ đồng, tương ứng 2,31 triệu đơn vị, và cũng là mã được mua ròng lớn nhất về khối lượng.

Đứng thứ 2 là VNM với giá trị 93,5 tỷ đồng, tương ứng 475.930 đơn vị. Đứng thứ 3 là KDC với giá trị 20 tỷ đồng, tương ứng 503.480 đơn vị.  Tiếp theo là GEX với giá trị 20 tỷ đồng, tương ứng 530.100 đơn vị.

Các mã được mua ròng khác còn có VND (18,8 tỷ đồng); DHG (14,5 tỷ đồng); BID (12,3 tỷ đồng); HBC (12,7 tỷ đồng); BID (12,3 tỷ đồng); KDH (10 tỷ đồng); (HCM (9,3 tỷ đồng)...

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất VIC với giá trị 235,7 tỷ đồng, tương ứng 1,76 triệu đơn vị.

Đứng thứ 2 là VJC với giá trị 76,9 tỷ đồng, tương ứng 358.670 đơn vị. Tiếp theo NVL với giá trị 44,7 tỷ đồng, tương ứng 623.120 đơn vị.

Các mã bị bán ròng khác còn có SBT (36 tỷ đồng); GAS (35,6 tỷ đồng); MSN (35,7 tỷ đồng); HPG (32,8 tỷ đồng); DXG (12,4 tỷ đồng); CTD (8,47 tỷ đông); PLX (7,7 tỷ đồng); HAG (5,1 tỷ đồng); NT2 (4,84 tỷ đồng).

Trên sàn HNX, khối ngoại mua vào hơn 7,93 triệu đơn vị, giá trị 155,26 tỷ đồng, gấp gần 1,5 lần về khối lượng và gấp 2 lần về giá trị so với phiên hôm qua.

Ngược lại, khối này bán ra gần 3 triệu đơn vị, giá trị 43,93 tỷ đồng, giảm 10% về khối lượng và 20% về giá trị so với phiên hôm qua.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng hơn 4,93 triệu đơn vị, với tổng giá trị mua ròng tương ứng 111,33 tỷ đồng. (Phiên trước, khối ngoại mua ròng 2,15 triệu đơn vị, với tổng giá trị mua ròng 23,88 tỷ đồng).

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất tiếp tục là SHB với giá trị 67,2 tỷ đồng, tương ứng 4,93 triệu đơn vị, và cũng là mã được mua ròng lớn nhất về khối lượng.

Đứng thứ 2 là VPI với giá trị 53,4 tỷ đồng, tương ứng 1,27 triệu đơn vị. Tiếp theo là PVS với giá trị 20,2 tỷ đồng, tương ứng 952.520 đơn vị.

Các mã được mua ròng tiếp theo là CEO (697 triệu đồng); IVS (346 triệu đồng); SHS (222 triệu đồng); VIX (202 triệu đồng)...

Ở chiều ngược lại, khối ngoại vẫn bán ròng mạnh nhất là VCG với giá trị 10,9 tỷ đồng, tương ứng 489.178 đơn vị. Đứng thứ 2 là VGC với giá trị 7,37 tỷ đồng, tương ứng 310.900 đơn vị. Tiếp theo là NDN với giá trị 4,85 tỷ đồng, tương ứng 247.000 đơn vị.

Các mã bị bán ròng khác có HUT (4,4 tỷ đồng); KLF (1,77 tỷ đồng); TVC (1 tỷ đồng); VC3 (524 triệu đồng); PHP (365 triệu đồng)...

Trên sàn UpCoM, khối ngoại mua vào chỉ 990.969 đơn vị, giá trị 34,16 tỷ đồng, giảm không đáng kể về khối lượng nhưng tăng 15% về giá trị so với phiên hôm qua.

Ngược lại, khối này bán ra 840.133 đơn vị, giá trị 19,19 tỷ đồng, chỉ bằng 1/3 về khối lượng và bằng 1/10 về giá trị so với phiên hôm qua.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng 150.836 đơn vị, với tổng giá trị mua ròng tương ứng 14,97 tỷ đồng. (Phiên trước, khối ngoại bán ròng 1,85 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng 152,5 tỷ đồng).

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất QNS với giá trị 5,5 tỷ đồng, tương ứng 103.200 đơn vị. Đứng thứ 2 là SCS với giá trị 4,3 tỷ đồng, tương ứng 22.000 đơn vị. Tiếp theo là SMB với giá trị 2,47 tỷ đồng, tương ứng 78.000 đơn vị.

Các mã được mua ròng khác là MCH (1,94 tỷ đồng); BCM (1,8 tỷ đồng); KDF (1,65 tỷ đồng); ACV (1,25 tỷ đồng)…

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất BSR với giá trị 4,56 tỷ đồng, tương ứng 194.100 đơn vị. Đứng thứ 2 là POW với giá trị 1 tỷ đồng, tương ứng 70.200 đơn vị. Tiếp theo là IDC với giá trị chỉ 681 triệu đồng, tương ứng 30.000 đơn vị…

Tính chung trên cả 3 sàn trong phiên 11/4, khối ngoại mua ròng 723.686 đơn vị, nhưng tổng giá trị tương ứng lại là bán ròng 163,72 tỷ đồng. Trong khi phiên trước, khối ngoại bán ròng 4,13 triệu đơn vị, giá trị bán ròng 71,7 tỷ đồng.

Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.