Ảnh Shutterstock.

Ảnh Shutterstock.

Chứng khoán Thiên Việt (TVS) lên kế hoạch lãi 125 tỷ đồng

(ĐTCK) Theo kế hoạch kinh doanh mà Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chứng khoán Thiên Việt (TVS) sẽ trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 vào ngày 29/3 tới, năm nay, TVS đặt mục tiêu đạt 125 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. 

Năm 2018, TVS đạt 140,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 16% so với năm 2017. Nguyên nhân khiến lợi nhuận trong năm qua suy giảm là chi phí hoạt động và chi phí tài chính tăng mạnh. 

Tại kỳ đại hội sắp diễn ra, Hội đồng quản trị TVS còn trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án phát hành riêng lẻ và/hoặc chào bán cho cổ đông hiện hữu tối đa 10 triệu cổ phiếu (tương đương 100 tỷ đồng theo mệnh giá).

Theo đó, giá chào bán sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định. Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được TVS sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh, cũng như đáp ứng điều kiện làm thành viên thanh toán bù trừ trực tiếp trên cho hoạt động phái sinh.

TVS sẽ trình đại hội việc triển khai các nghiệp vụ liên quan đến thị trường chứng khoán phái sinh.

Tin bài liên quan

VNIndex

949.9

10.87 (1.14%)

 
VNIndex 949.9 10.87 1.14%
HNX 140.86 0.88 0.62%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%