Ảnh Internet

Ảnh Internet

Chứng khoán SJC muốn tăng vốn từ 53 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng

(ĐTCK) Đại hội đồng cổ đông Công ty Chứng khoán SJC đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 800 tỷ đồng. 

Giai đoạn 1, tăng vốn từ 53 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng bằng cách phát hành 24,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ thực hiện 300:53, giá chào bán không thấp hơn mệnh giá. 

Nguồn vốn dự kiến thu được sẽ bổ sung nghiệp vụ tự doanh 170 tỷ đồng trong quý III/2017 và bổ sung nguồn vốn kinh doanh 77 tỷ đồng.

Đợt hai, tăng vốn từ 300 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng. Hội đồng quản trị sẽ xây dựng phương án phát hành chi tiết và trình Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất.

Về kế hoạch kinh doanh 2017, SJC đặt ra hai kịch bản, nếu không tăng vốn lên 300 tỷ đồng, doanh thu mục tiêu là 10 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 1 tỷ đồng. Trong trường hợp tăng vốn thành công, kế hoạch doanh thu là 22 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 12 tỷ đồng.

Tin bài liên quan

VNIndex

946.47

-4.33 (-0.46%)

 
VNIndex 946.47 -4.33 -0.46%
HNX 137.13 -1.9 -1.39%
UPCOM 63.57 -0.34 -0.53%