Chứng khoán Kỹ thương lãi lớn

Chứng khoán Kỹ thương lãi lớn

(ĐTCK) Theo báo cáo tài chính bán niên 2015 đã được soát xét mà CTCK Kỹ thương vừa công bố, trong kỳ, Công ty đạt 163 tỷ đồng doanh thu, gần 101 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Mức lợi nhuận này tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoại trừ doanh thu hoạt động tư vấn giảm mạnh, các mảng doanh thu còn lại trong 6 tháng đầu năm nay đều tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, doanh thu hoạt động đầu tư, chứng khoán góp vốn là 74 tỷ đồng, doanh thu bảo lãnh phát hành 55,7 tỷ đồng, doanh thu đại lý phát hành chứng khoán 14 tỷ đồng, doanh thu môi giới gần 11 tỷ đồng...

Nằm trong chiến lược mở rộng phát triển khách hàng cá nhân, Công ty vừa vận hành Hệ thống đầu tư online TCInvest, qua đó cung cấp các sản phẩm, dịch vụ mà trước đây chỉ dành cho các tổ chức đầu tư tài chính chuyên nghiệp.

Tin bài liên quan

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 141.7 0.0 0.0%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%