Chứng khoán IB dự kiến phát hành 250 tỷ đồng trái phiếu

Chứng khoán IB dự kiến phát hành 250 tỷ đồng trái phiếu

(ĐTCK) Công ty Cổ phần Chứng khoán IB (VIX – HNX) thông qua kế hoạch phát hành 250 trái phiếu riêng lẻ ngay trong năm 2016.

Số trái phiếu trên là loại không chuyển đổi, không tài sản đảm bảo với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu.

Kỳ hạn của đợt phát hành phát hành trên khá ngắn, chỉ trong vòng 1 năm. Lãi suất được xác định trên cơ sở nhu cầu của nhà đầu tư tại thời điểm chào bán, nhưng không vượt quá 12% năm, và điều chỉnh 6 tháng/lần. Dòng tiền thanh toán cho gốc và lãi trái phiếu sẽ được lấy từ dòng tiền hoạt động kinh doanh của Công ty.

Theo VIX, mục đích của việc huy động vốn bằng trái phiếu nhằm "tăng quy mô vốn hoạt động" của doanh nghiệp.

Tin bài liên quan

VNIndex

921.05

-25.42 (-2.76%)

 
VNIndex 921.05 -25.42 -2.76%
HNX 134.04 -3.09 -2.31%
UPCOM 63.4 -0.18 -0.28%