Chứng khoán HVS Việt Nam bị đình chỉ hoạt động

Chứng khoán HVS Việt Nam bị đình chỉ hoạt động

(ĐTCK) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định đình chỉ toàn bộ hoạt động của Công ty Chứng khoán HVS Việt Nam từ ngày 3/10/2019 đến ngày 1/12/2019, do không duy trì các điều kiện cấp giấy phép thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Chứng khoán. 
HVS bị đình chỉ hoạt động trong bối cảnh thường xuyên thua lỗ, khiến vốn chủ sở hữu giảm mạnh.
Theo báo cáo tài chính bán niên năm 2019 đã soát xét, HVS có khoản lỗ lũy kế lên tới 40,1 tỷ đồng, khiến vốn chủ sở hữu chỉ còn 10 tỷ đồng, không đảm bảo vốn pháp định để duy trì hoạt động. Công ty TNHH Kiểm toán TTP nhấn mạnh khả năng tiếp tục hoạt động của HVS phụ thuộc vào khả năng sinh lời trong tương lai, cũng như sự tiếp tục hỗ trợ tài chính từ các chủ sở hữu…
Tin bài liên quan

VNIndex

908.27

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 908.27 0.0 0.0%
HNX 131.52 0.0 0.0%
UPCOM 61.29 0.28 0.46%