Chứng khoán Bản Việt (VCI): Lãi trước thuế 951 tỷ đồng, vượt 73% kế hoạch năm 2020

Chứng khoán Bản Việt (VCI): Lãi trước thuế 951 tỷ đồng, vượt 73% kế hoạch năm 2020

(ĐTCK) Năm 2020, CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCSC - mã chứng khoán VCI) ghi nhận doanh thu 1.730 tỷ đồng, tăng 12% và lợi nhuận trước thuế 951 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2019.

Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2020 đạt 4.643 đồng, Tỷ suất lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROAE) đạt 17,9% (19,7% nếu loại trừ chênh lệch từ đánh giá tài sản theo giá thị trường).

Trong quý IV/2020, doanh thu thuần VCI đạt 664 tỷ đồng, tăng 57%; lợi nhuận trước thuế đạt 435 tỷ đồng, tăng 74% so với cùng kỳ.

Về cơ cấu doanh thu, mảng môi giới ghi nhận 162 tỷ đồng doanh thu, tăng 81% so với quý IV/2019 và lợi nhuận trước thuế đạt 97 tỷ đồng, tăng 100% so với quý IV/2019. Hoạt động giao dịch sôi động từ các khách hàng trong nước tiếp tục duy trì trong quý IV/2020 đã giúp doanh thu môi giới khách hàng cá nhân của VCSC tăng 114% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động giao dịch của các nhà đầu tư nước ngoài cũng được cải thiện trong quý IV/2020, hỗ trợ mức tăng 41% so với cùng kỳ trong doanh thu môi giới tổ chức của VCSC.

Chứng khoán Bản Việt (VCI): Lãi trước thuế 951 tỷ đồng, vượt 73% kế hoạch năm 2020 ảnh 1

Cơ cấu doanh thu và lợi nhuận của VCSC.

Trong quý IV/2020, tổng giá trị giao dịch chứng khoán trên 3 sàn giao dịch tăng 82% so với quý III/2020 và tăng 138% so với cùng kỳ. Tính chung trong cả năm 2020, mảng môi giới của VCSC đạt tổng doanh thu 439 tỷ đồng (tăng 35% so với năm 2019) và 185 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế (tăng 32% so với năm 2019). VCSC xếp thứ tư tính theo thị phần trên sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020, với thị phần môi giới đạt 7,69% so với 8,19% năm 2019.

Mảng Ngân hàng Đầu tư ghi nhận doanh thu 82 tỷ đồng (tăng 196% so với quý IV/2019) và lợi nhuận trước thuế đạt 67 tỷ đồng (so với 9 tỷ đồng trong quý IV/2019).

Trong quý IV/2019, bộ phận Ngân hàng Đầu tư đã tư vấn thành công cho khách hàng trong một số thương vụ đáng chú ý như thương vụ thoái vốn của một nhóm cổ đông của CTCP Bao bì Biên Hòa (SVI) để chuyển nhượng 94,11% cổ phần cho Siam Cement Group (SCG) thông qua công ty con TCG Solutions Pte. Ltd, thương vụ đăng ký giao dịch cổ phiếu của Ngân hàng TMCP An Bình (ABB) trên thị trường UPCoM và thương vụ hủy niêm yết cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPB) trên UPCoM và chuyển niêm yết sang sàn HOSE.

Theo VCSC, trong bối cảnh dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến đi lại quốc tế trong suốt năm 2020, VCSC đã chuyển hướng tập trung nhiều hơn vào các nhà đầu tư trong nước và các nhà đầu tư nước ngoài có sự hiện diện lâu năm tại thị trường trong nước. Tính chung cả năm 2020, mảng Ngân hàng Đầu tư ghi nhận doanh thu 148 tỷ đồng (giảm 17% so với năm 2019) và lợi nhuận trước thuế đạt 102 tỷ đồng (giảm 9% so với năm 2019).

Mảng Đầu tư ghi nhận doanh thu 331 tỷ đồng trong quý IV/2020 (tăng 57% so với quý IV/2019) và lợi nhuận trước thuế đạt 200 tỷ đồng (tăng 49% so với quý IV/2019). Trong quý IV/2020, VCSC đã tăng tỷ lệ sở hữu tại TCB, VPB, MBB và IJC; trong khi giảm vị thế tại SCR và DIG. Tính chung cả năm 2020, mảng Đầu tư ghi nhận doanh thu 842 tỷ đồng (tăng 20% so với năm 2019) và lợi nhuận trước thuế đạt 514 tỷ đồng (tăng 30% so với cả năm 2019).

Các khoản nợ của VCSC đạt tổng cộng là 3.364 tỷ đồng, tăng 31% so ngày 31/12/2019. Tất cả các khoản nợ đều là nợ ngắn hạn và chủ yếu được sử dụng để tài trợ cho các hoạt động cho vay margin. Cần lưu ý rằng trong quý II/2020, VCSC đã huy động thành công 40 triệu USD khoản vay tín chấp từ nhóm các tổ chức tài chính nước ngoài, dẫn đầu bởi Ngân hàng Sinopac, giúp làm giảm chi phí vay vốn.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,186.95

0.34 (0.03%)

 
VNIndex 1,186.95 0.34 0.03%
HNX 254.1 6.16 2.42%
UPCOM 77.46 0.31 0.4%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông

04/03/2021
09/03/2021
10/03/2021
12/03/2021
15/03/2021
16/03/2021
17/03/2021
18/03/2021
11/03/2021
15/03/2021
16/03/2021
20/03/2021
22/03/2021
26/03/2021
31/03/2021
05/04/2021
06/04/2021
07/04/2021
08/04/2021
11/04/2021
15/04/2021
16/04/2021
17/04/2021
19/04/2021
22/04/2021
25/04/2021
28/04/2021