Chuẩn bị xây dựng Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội 5 năm

Việc chuẩn bị xây dựng Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, Kế hoạch đầu tư trung hạn 2016 - 2020, Định hướng cân đối ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 sẽ được tập trung thảo luận tại Hội nghị toàn quốc ngành Kế hoạch và Đầu tư, dự kiến diễn ra trong ba ngày 7-9/8/2014 tại TP. Đà Nẵng.
Chuẩn bị xây dựng Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội 5 năm

Tại Hội nghị, các đại biểu của toàn ngành Kế hoạch và Đầu tư cũng sẽ thảo luận và góp ý kiến cho Dự thảo Nghị định về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, cũng như các vấn đề liên quan đến việc triển khai Luật Đấu thầu sửa đổi và Luật Đầu tư công mà Quốc hội mới thông qua. Dự kiến, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ tham dự và chỉ đạo tại Hội nghị.               

Tin bài liên quan

VNIndex

943.69

0.39 (0.04%)

 
VNIndex 943.69 0.39 0.04%
HNX 140.88 1.06 0.75%
UPCOM 63.85 0.0 0.0%