Cho vay các nhu cầu phục vụ đời sống của cư dân trên địa bàn nông thôn

Cho vay các nhu cầu phục vụ đời sống của cư dân trên địa bàn nông thôn

(ĐTCK) Cho vay các nhu cầu phục vụ đời sống của cư dân trên địa bàn nông thôn có thuộc chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

Câu hỏi:

Tôi muốn được biết, cho vay phục vụ sản xuất công nghiệp, thương mại và cung ứng các dịch vụ trên địa bàn nông thôn có thuộc chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn không? Cho vay các nhu cầu phục vụ đời sống của cư dân trên địa bàn nông thôn có thuộc chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn không?

Các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã ký hợp đồng cung cấp, tiêu thụ đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp được tổ chức tín dụng xem xét cho vay không có tài sản bảo đảm tối đa bằng 70% giá trị của dự án, phương án vay theo mô hình liên kết, thông tin này có đúng?

Các doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được tổ chức tín dụng xem xét cho vay không có tài sản bảo đảm tối đa bằng bao nhiêu phần trăm giá trị của dự án, phương án sản xuất kinh doanh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp?

Trả lời:

Cho vay phục vụ sản xuất công nghiệp, thương mại và cung ứng các dịch vụ trên địa bàn nông thôn có thuộc chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Cho vay các nhu cầu phục vụ đời sống của cư dân trên địa bàn nông thôn có thuộc chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Thông tin về việc các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã ký hợp đồng cung cấp, tiêu thụ đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp được tổ chức tín dụng xem xét cho vay không có tài sản bảo đảm tối đa bằng 70% giá trị của dự án, phương án vay theo mô hình liên kết là đúng.

Các doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được tổ chức tín dụng xem xét cho vay không có tài sản bảo đảm tối đa bằng 80% giá trị của dự án, phương án sản xuất kinh doanh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,023.94

-73.23 (-7.15%)

 
VNIndex 1,023.94 -73.23 -7.15%
HNX 203.05 -17.74 -8.74%
UPCOM 74.46 -1.96 -2.63%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông

29/01/2021
01/02/2021
02/02/2021
04/02/2021
05/02/2021
08/02/2021
16/02/2021
17/02/2021
19/02/2021
23/02/2021
25/02/2021
02/03/2021
04/03/2021
12/03/2021