Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2016

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2016

Chính phủ yêu cầu chấm dứt ngay việc ra “giấy phép con“

Đây là quyết nghị của Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 3/2016 vừa diễn ra.

Một trong những nội dung quan trọng tại Nghị quyết số 23/NQ-CP (Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 3/2016) của Chính phủ là tình hình triển khai Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015-2016.

Chính phủ đánh giá, trong năm 2015, các bộ, cơ quan, địa phương đã tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP. Môi trường kinh doanh được cải thiện đáng kể so với năm 2014, tăng 12 bậc theo xếp hạng của Diễn đàn kinh tế thế giới; năng lực cạnh tranh quốc gia được nâng lên, tăng 3 bậc theo Doing Business và được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao; nhiều chỉ tiêu đạt và vượt mức Nghị quyết đề ra như: khởi sự kinh doanh, bảo vệ nhà đầu tư thiểu số, thời gian nộp thuế, thời gian tiếp cận điện năng.

Tuy nhiên, cũng còn một số bộ, ngành, địa phương chưa thực sự quan tâm thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết đã đề ra. Nhiều giải pháp quan trọng như: cải cách thủ tục hành chính, bãi bỏ các quy định về điều kiện kinh doanh không còn phù hợp, thay đổi phương thức quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu... chưa được thực hiện có hiệu quả. 

Do vậy, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 và Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015.

Trong đó tập trung tháo gỡ các vướng mắc, áp dụng phương pháp quản lý rủi ro trong quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; chấm dứt ngay việc ban hành các quy định về điều kiện kinh doanh trái thẩm quyền, rà soát và sửa đổi các quy định không phù hợp; đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng và đăng ký sở hữu tài sản.

Chính phủ nhất trí ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2016 - 2017, có định hướng đến năm 2020, tiếp tục tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh; phấn đấu cải thiện điểm số và vị trí xếp hạng về môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Bộ KHĐT chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh Nghị quyết, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ký ban hành.

Kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các bộ ngành, địa phương cần hết sức chú ý vấn đề cải thiện môi trường kinh doanh, hết sức chú ý cải cách.

“Doanh nghiệp, người dân còn than phiền nhiều, nhất là về phẩm chất, năng lực cán bộ, nhiều khi không phải do thủ tục mà do cán bộ bắt thêm dấu chấm, dấu phẩy, trả đi trả lại hồ sơ, rất mệt mỏi. Từng bộ cần kiểm soát mạnh cái này, cắt giảm thủ tục, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin…, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp”, Thủ tướng giao nhiệm vụ.

Theo tổng hợp của Bộ KHĐT, hiện Bộ KHĐT, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã triển khai rà soát, đánh giá quy định của pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh, báo cáo, đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu của Chính phủ. Đáng chú ý là một số Bộ vẫn đang tiếp tục soạn thảo, ban hành các thông tư có nội dung trái thẩm quyền quy định về điều kiện kinh doanh. Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhắc đích danh 4 bộ với hàng loạt văn bản.

Tin bài liên quan

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%