Chính phủ thúc bán tiếp vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp cổ phần hóa

(ĐTCK) Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp vừa giao Bộ Tài chính trong tháng 5/2016, lập danh sách các DN đã cổ phần hóa và bán cổ phần lần đầu ra công chúng, nhưng số cổ phần bán được chưa đạt tỷ lệ theo phương án đã được phê duyệt, trên cơ sở đó đề ra lộ trình tiếp tục bán vốn Nhà nước báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

Trong thẩm quyền của mình, các đơn vị tiếp tục thực hiện bán vốn Nhà nước theo lộ trình đã đề ra. Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp giao Bộ Tài chính theo dõi sát việc này và định kỳ hàng tháng báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Thời gian gần đây, hoạt động thoái vốn Nhà nước tại các DN đã cổ phần hóa tuy được thúc đẩy, nhưng chưa như kỳ vọng của giới đầu tư. Họ đang chờ đợi Chính phủ thúc đẩy nhanh hơn việc thoái vốn Nhà nước tại rất nhiều DN đã cổ phần hóa, mà Nhà nước không cần nắm hoặc nắm cổ phần không chi phối, để mang lại những cơ hội đầu tư mới cho giới đầu tư trong và ngoài nước, qua đó đẩy mạnh đổi mới quản trị DN, cải thiện tính minh bạch và hiệu quả hoạt động của DN.

Tin bài liên quan

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%