CDV: Ngày GDKHQ trả cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền (10%)

CTCP Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Xây dựng Việt Nam (CDV - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/01/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/02/2021

- Lý do và mục đích: Tạm ứng đợt 1 cổ tức năm 2020 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 15/03/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký:

Trường hợp cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán, Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Xây dựng Việt Nam; khi đến nhận cổ tức yêu cầu: người sở hữu chứng khoán xuất trình Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân. Thời gian chi trả: Từ ngày 15/03/2021 giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật).

Trường hợp cổ đông nhận cổ tức bằng chuyển khoản: Bắt đầu từ ngày 15/03/2021, người sở hữu chứng khoán cung cấp giấy Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân... bản sao, đồng thời điền các thông tin cá nhân và tài khoản theo mẫu đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản (mẫu tại Phòng Kế toán Tài chính của Công ty).

VNIndex

1,168.47

1.14 (0.1%)

 
VNIndex 1,168.47 1.14 0.1%
HNX 249.22 3.1 1.24%
UPCOM 76.64 0.41 0.54%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông