CAV: Ngày GDKHQ trả cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng tiền (30%)

CTCP Dây cáp điện Việt Nam (CAV - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/01/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/01/2021

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 02 năm 2020 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 30 %/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 05/02/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Bộ phận Tài chính kế toán Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam, địa chỉ tại số 30-32 Yersin, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM bắt đầu từ ngày 05/02/2021. Quý cổ đông đến nhận tiền trực tiếp mang theo CMND/hộ chiếu; trường hợp có ủy quyền phải có ủy quyền hợp pháp (có chứng nhận của chính quyền địa phương hoặc văn phòng công chứng). Quý cổ đông đề nghị chuyển khoản vui lòng gửi “Giấy đề nghị chi trả cổ tức bằng chuyển khoản” (theo mẫu website của Công ty) và bản sao giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu về Bộ phận Tài chính kế toán công ty theo địa chỉ trên.

VNIndex

1,168.47

1.14 (0.1%)

 
VNIndex 1,168.47 1.14 0.1%
HNX 249.22 3.1 1.24%
UPCOM 76.64 0.41 0.54%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông