CAV: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền (25%)


CTCP Dây cáp điện Việt Nam (CAV - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền:05/09/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/09/2019

Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 25%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng)

- Thời gian thực hiện: 20/09/2019

- Địa điểm thực hiện:

+     Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+     Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Bộ phận Tài chính Kế toán Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam, địa chỉ: Số 30-32 Yersin, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.Hồ Chí Minh bắt đầu từ ngày 20/09/2019. Cổ đông đến nhận tiền trực tiếp mang theo CMND/hộ chiếu.

Trường hợp ủy quyền phải có giấy ủy quyền hợp pháp (có chứng nhận của chính quyền địa phương hoặc văn phòng công chứng). Cổ đông đề nghị chuyển khoản gửi “Giấy đề nghị chi trả cổ tức bằng chuyển khoản” (theo mẫu website của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam) và bản sao giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu về Bộ phận Tài chính Kế toán Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam theo địa chỉ trên.

VNIndex

1,021.49

1.69 (0.17%)

 
VNIndex 1,021.49 1.69 0.17%
HNX 152.48 0.5 0.33%
UPCOM 69.02 0.42 0.61%

Lịch sự kiện

07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021