Cấp nước Nhơn Trạch giải trình (NTW), cổ đông vẫn phản ứng

Cấp nước Nhơn Trạch giải trình (NTW), cổ đông vẫn phản ứng

(ĐTCK) Liên quan đến việc nhóm cổ đông CTCP Cấp nước Nhơn Trạch (mã NTW, sàn UPCoM) có đơn thư phản ánh, vừa qua, lãnh đạo Công ty đã có công văn gửi Báo Đầu tư Chứng khoán cũng như một số cơ quan chức năng khác giải trình, làm rõ các nội dung này.

Công văn cho biết, Công ty nhận được phiếu chuyển tài liệu của Công ty mẹ - Tổng công ty Sonadezi và Văn bản số 8278 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc xem xét ý kiến phản ánh của cổ đông Công ty phản ánh trên Báo Đầu tư Chứng khoán và một số báo khác. Sau khi xem xét lại các quy định có liên quan, Công ty vẫn khẳng định Điều lệ Công ty đã tuân thủ các quy định pháp luật.

NTW cho biết, theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP thì Điều lệ công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua và không trái với Luật Doanh nghiệp, nghị định này và các văn bản pháp luật có liên quan.

Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng cũng quy định, công ty đại chúng “tham chiếu” Điều lệ mẫu để xây dựng điều lệ công ty, đảm bảo phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán...

Trên cơ sở các quy định này, Công ty đã tham chiếu Điều lệ mẫu để xây dựng Điều lệ Công ty tuân thủ Luật Doanh nghiệp và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Theo đơn thư phản ánh của nhóm cổ đông, Điều lệ Công ty quy định cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu tối thiểu 10% số cổ phần được ứng cử hoặc đề cử người vào Hội đồng quản trị, thay vì 5% theo quy định tại Điều lệ mẫu.

Việc nâng tỷ lệ cổ phần đề cử cao hơn Điều lệ mẫu làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích cổ đông nhỏ, bởi việc tập hợp đủ tỷ lệ 10% là không dễ đối với các cổ đông cá nhân, cổ đông nhỏ.

Cũng theo nhóm cổ đông, Điều lệ Công ty cũng quy định tỷ lệ trên tổng tài sản của các hợp đồng với các bên liên quan là 35%. Trong khi, Điều 40, Điều lệ mẫu quy định các giao dịch với bên liên quan phải nhỏ hơn, hoặc bằng 20% tổng giá trị tài sản trong báo cáo tài chính gần nhất.

Các giao dịch lớn hơn tỷ lệ 20% muốn không bị vô hiệu hóa sẽ phải tuân thủ thêm một số điều kiện khác như phải được công bố với các cổ đông không có lợi ích liên quan và được họ thông qua).

Ngoài ra, nhóm cổ đông cũng phản ánh, trình tự, thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông tại Điều lệ Công ty quy định một số thời hạn ngắn hơn so với quy định tại Điều lệ mẫu. Điều lệ Công ty cũng bỏ quy định về thanh toán qua tài khoản ngân hàng.

NTW cho rằng, quy định yêu cầu tất cả các thanh toán và giao dịch kế toán phải thông qua tài khoản ngân hàng là bất hợp lý, nhiều khoản mua sắm quá nhỏ không thuận tiện khi giao dịch qua ngân hàng.

Công văn còn nêu ra 2 trường hợp doanh nghiệp niêm yết quy mô lớn cũng có quy định trong điều lệ tương tự với Công ty Cấp nước Nhơn Trạch là Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) và Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí.

Trước quan điểm này của Công ty, một số cổ đông cho rằng, hoạt động của một công ty đại chúng không những phải tuân thủ các quy định trong Luật Doanh nghiệp, mà còn phải tuân thủ các quy định khác điều chỉnh hoạt động của công ty đại chúng (chẳng hạn như Luật Chứng khoán), đặc biệt là phải tuân thủ quy định của các văn bản luật chuyên ngành áp dụng cho công ty đại chúng.

Phụ lục 01 đi kèm trong Thông tư 95/2017/TT-BTC ghi rõ “Điều lệ mẫu áp dụng đối với công ty đại chúng”. Việc NTW là một công ty đại chúng ban hành Điều lệ và quy chế quản trị nội bộ không tuân thủ Thông tư 95 không chỉ làm ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của các cổ đông NTW, mà còn ảnh hưởng đến quyền lợi chung của công chúng đầu tư, hình ảnh chung của thị trường chứng khoán và niềm tin của giới đầu tư.

Nhóm cổ đông cho biết sẽ kiên trì kiến nghị cơ quan quản lý, giám sát chặt chẽ việc tuân thủ pháp luật và kịp thời đôn đốc các công ty đại chúng tuân thủ Thông tư 95/2017/TT-BTC, hướng tới một thị trường chứng khoán công bằng, minh bạch và bền vững.

Tin bài liên quan

VNIndex

933.82

-5.21 (-0.56%)

 
VNIndex 933.82 -5.21 -0.56%
HNX 140.23 0.25 0.18%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%