Cách xử lý doanh nghiệp vừa và nhỏ không trả nợ đúng hạn tại Ngân hàng Chính sách xã hội

Cách xử lý doanh nghiệp vừa và nhỏ không trả nợ đúng hạn tại Ngân hàng Chính sách xã hội

(ĐTCK) Lãi suất vay dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) là bao nhiêu? Phương thức trả nợ như nào? Các cách xử lý trong trường hợp doanh nghiệp không thể trả nợ đúng hạn?

Trả lời:

Lãi suất vay dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Chính sách xã hội do NHCSXH quyết định theo từng thời kỳ. Mức lãi suất cho vay hiện nay đang áp dụng là 0,75%/tháng (9%/năm).

Phương thức trả nợ: Căn cứ kế hoạch trả nợ gốc đã thỏa thuận với ngân hàng, khách hàng nộp tiền mặt hoặc chuyển tiền vào tài khoản thanh toán được mở tại NHCSXH nơi cho vay. NHCSXH nơi cho vay thực hiện trích từ tài khoản thanh toán của khách hàng để thu nợ gốc đến hạn. Khách hàng có thể trả nợ gốc trước hạn.

- Cho vay ngắn hạn (từ 12 tháng trở xuống): Trả nợ gốc một lần khi đến hạn.

- Đối với cho vay trung hạn (trên 12 tháng): NHCSXH nơi cho vay và khách hàng căn cứ vào nguồn vốn cho vay, chu kỳ sản xuất, kinh doanh, thời hạn thu hồi vốn của dự án và khả năng trả nợ của khách hàng để thỏa thuận định kỳ hạn trả nợ cho phù hợp nhưng tối đa không quá 6 tháng một lần kể từ ngày khách hàng nhận món vay đầu tiên.

Các cách xử lý trong trường hợp doanh nghiệp không thể trả nợ đúng hạn: 

a) Điều chỉnh kỳ hạn trả nợ

Đến kỳ hạn trả nợ, khách hàng vay vốn chưa có khả năng trả nợ do nguyên nhân khách quan thì phải có Giấy đề nghị điều chỉnh kỳ hạn trả nợ theo mẫu số 10/TDDN gửi NHCSXH nơi cho vay trước 05 ngày đến hạn trả nợ, NHCSXH nơi cho vay xem xét điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, nhưng không được vượt quá hạn trả nợ cuối cùng.

b) Gia hạn nợ

Đến hạn trả nợ cuối cùng khách hàng chưa trả được nợ do nguyên nhân khách quan thì phải có Giấy đề nghị gia hạn nợ theo mẫu số 11/TDDN gửi NHCSXH nơi cho vay trước 05 ngày đến hạn trả nợ. NHCSXH nơi cho vay xem xét cho gia hạn nợ.

Việc gia hạn nợ có thể một hay nhiều lần, nhưng tối đa không quá thời hạn đã cho vay đối với cho vay ngắn hạn và tối đa không quá 1/2 thời hạn đã cho vay đối với cho vay trung hạn.

c) Chuyển nợ quá hạn

- Đến kỳ hạn trả nợ khách hàng chưa trả được nợ, không được NHCSXH xem xét cho điều chỉnh kỳ hạn trả nợ thì NHCSXH chuyển số nợ chưa trả được của kỳ hạn đó sang nợ quá hạn. Đến thời hạn trả nợ cuối cùng khách hàng chưa trả được nợ, không được NHCSXH xem xét cho gia hạn nợ thì NHCSXH nơi cho vay chuyển toàn bộ số dư nợ còn lại sang nợ quá hạn.

- Sau khi chuyển nợ quá hạn, NHCSXH nơi cho vay gửi thông báo cho khách hàng biết theo mẫu số 12/TDDN. Đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng tìm biện pháp tích cực thu hồi nợ hoặc chuyển hồ sơ sang cơ quan pháp luật để xử lý thu hồi theo quy định của pháp luật.

Tin bài liên quan

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.85 0.11 0.18%