Cách chức Bộ trưởng nếu vi phạm trong quản lý DNNN

Cách chức Bộ trưởng nếu vi phạm trong quản lý DNNN

(ĐTCK) Thanh tra Chính phủ vừa công bố lấy ý kiến dự thảo Nghị định về giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với DNNN trong việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ quản lý ngành, Chủ tịch UBND cấp tỉnh sẽ bị xem xét cách chức nếu không thực hiện, hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với các DNNN; không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ… về các biện pháp xử lý sai phạm, khắc phục hạn chế, yếu kém trong quản lý đối với DNNN hoặc quản lý vốn, tài sản của Nhà nước tại DN, dẫn đến thất thoát vốn, tài sản của Nhà nước tại DN.

Một nội dung đáng chú ý khác trong Dự thảo là người quản lý DNNN, người đại diện phần vốn nhà nước tại DN tùy mức độ vi phạm, có thể bị hạ bậc lương hoặc buộc thôi việc, nếu DNNN vi phạm nghĩa vụ thực hiện các biện pháp quản lý, các khuyến nghị của chủ sở hữu và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, dẫn đến thất thoát vốn, tài sản của Nhà nước tại DN.

VNIndex

1,021.49

1.69 (0.17%)

 
VNIndex 1,021.49 1.69 0.17%
HNX 152.48 0.5 0.33%
UPCOM 69.02 0.42 0.61%

Lịch sự kiện

07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021