C32: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2019 (12%)

C32: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2019 (12%)


CTCP  Đầu tư Xây dựng 3-2 (C32 - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/11/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/11/2019

- Lý do và mục đích : Chi tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2019

- Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.200 đồng)

- Ngày thanh toán: 28/11/2019 (thứ Năm)

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2, địa chỉ: 45A Đường Nguyễn Văn Tiết, Phường Lái Thiêu, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 28/11/2019 và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.

VNIndex

1,019.8

5.48 (0.54%)

 
VNIndex 1,019.8 5.48 0.54%
HNX 152.0 0.01 0.01%
UPCOM 69.02 0.42 0.61%

Lịch sự kiện

04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021